Niewielu chętnych do głosowania korespondencyjnego

W gminie Bodzechów podobnie jak w pozostałych gminach powiatu ostrowieckiego rozpoczęły się już przygotowania do czerwcowych wyborów prezydenckich. Do piątku 12 czerwca nikt nie zgłosił zamiaru głosowania w formie korespondencyjnej.

Do zarządzonych 28 czerwca b.r. wyborów prezydenckich coraz bliżej. W urzędzie miasta i w urzędach gminnych prace przygotowawcze przyśpieszyły. Pracownicy nie ukrywają, że w związku z wyjątkowo krótkim kalendarzem wyborczym, czeka ich nie lada wyzwanie. Jest wiele nowości. Na szczęście, procentuje doświadczenie zdobyte w trakcie organizacji wcześniejszych wyborów.

-Doszło wiele innych zadań w związku z pandemią koronawirusa. Trzeba zachować specjalne środki ostrożności w lokalach wyborczych. Chodzi o bezpieczeństwo zarówno naszych wyborców jak i członków obwodowych  komisji ? podkreśla Małgorzata Sobieraj, sekretarz gminy Bodzechów. -Gminy muszą o to zadbać, oczywiście we współpracy z Krajowym Biurem Wyborczym i Państwową Komisją Wyborczą.

Do piątku 12 czerwca, pełnomocnicy komitetów wyborczych zgłaszali kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie takich zgłoszeń w poniedziałek 15  czerwca b.r. Komisarz Wyborczy w Kielcach powoła komisje wyborcze.

– Jestem przekonana, że tym razem bez najmniejszych problemów zostaną skompletowane składy komisji obwodowych.  ? dodaje M. Sobieraj. -Przed planowanymi wyrobami 10 maja b.r. takie problemy pojawiły się, bowiem do pracy w komisjach zgłosiły się pojedyncze osoby. Liczba członków obwodowej komisji wyborczej uzależniona jest od liczby wyborców w danym obwodzie. Warto też podkreślić, że do piątku 12 czerwca nie wpłynął do naszego urzędu, ani jeden wniosek o przygotowanie pakietu korespondencyjnego.

Z tego wynika, że wszyscy zamierzają głosować w sposób tradycyjny czyli w lokalach wyborczych.  Osoby, które chcą głosować w formie korespondencyjnej, mają czas na zgłoszenie takiego zamiaru do swojego urzędu gminy do wtorku 16 czerwca b.r. Przygotowane pakiety do głosowania korespondencyjnego zostaną doręczone wyborcom do 23 czerwca b.r.

W gminie Bodzechów zapadła już decyzja dotycząca usytuowania lokali wyborczych. W czerwcowych wyborach prezydenckich, mieszkańcy tej gminy głosować będą w tych samych miejscach, co w ostatnich wyborach parlamentarnych. Inne nasze gminy też już ustaliły siedziby pracy komisji obwodowych.

Przedstawiciele gminy przypominają, że osoby przebywające poza miejscem zamieszkania lub takie które w dniu wyborów będą zmuszone wyjechać, też mogą wziąć udział w głosowaniu. Wcześniej muszą jednak pobrać w swoim urzędzie gminnym zaświadczenie o prawie do głosowania. Mając takie zaświadczenie można zagłosować w dowolnym miejscu w kraju.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *