Kibice wracają na trybuny i do hal sportowych

W minioną sobotę weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Dokument zezwala m.in. na powrót kibiców do hal i sal sportowych, całkowite zniesienie limitów na basenach oraz udział w wydarzeniach i zajęciach sportowych nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie. Przepisy dotyczą wszystkich dyscyplin sportowych.
UDOSTĘPNIENIE 50% MIEJSC PRZEWIDZIANYCH DL A PUBLICZNOŚCI
Podczas wydarzeń lub zajęć sportowych publiczność będzie mogła zająć nie więcej niż 50% miejsc dla niej przewidzianych na/w: stadionach; boiskach; salach i halach; basenach; siłowniach, klubach i centrach fitness oraz w zakresie organizacji obozów sportowych.
ZASADY ZAJMOWANIA MIEJSC NA OBIEKTACH SPORTOWYCH
Zasady polegają na tym, aby zajmować co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m. Zasady te nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Zasady nie obowiązują także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących Na terenie obiektów sportowych widz musi zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na ich terenie, zachować 1,5 m odległości od innego widza ? w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc. Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniu, jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.
NA OTWARTYM POWIETRZU POZA OBIEKTAMI SPORTOWYMI ? BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI!
Od 25 lipca w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym może uczestniczyć nie więcej niż 250 osób jednocześnie, z wyłączeniem obsługi wydarzenia. Co to oznacza? We współzawodnictwie sportowym, organizowanym w ramach danego wydarzenia sportowego (na przykład trzydniowa impreza biegowa z różnymi biegami – np. 5, 10, 15 km danego dnia) w każdym z tych biegów rozumianych jako współzawodnictwo
sportowe będzie mogło wziąć udział po 250 osób (nie muszą to być różni uczestnicy). W limit 250 osób nie wchodzi obsługa wydarzenia (np. medialna, techniczna, ochrona, wolontariusze).
KORZYSTANIE Z BASENÓW I AQUAPARKÓW
Nowe przepisy znoszą ograniczenia na basenach (na torze i w obiekcie). Limit osób korzystających z aquaparków wynosi 75% pojemności obiektu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *