Dotacje dla kościoła w Mominie

Radni Rady Gminy w Waśniowie jednogłośnie podjęli uchwalę o przekazaniu dotacji w wysokości 16 tysięcy złotych na prace naprawczo -konserwatorskie kościoła w Mominie.
Wójt Krzysztof Gajewski z proboszczem parafii pw. św. Wojciecha, ks. Krzysztofem Maziarzem już podpisali stosowane dokumenty o przekazaniu dotacji z budżetu gminy.
Decyzję samorządu poprzedził wniosek parafii, dotyczący powyższego dofinansowania na prace naprawczo -konserwatorskie zwieńczenia hełmu dużej wieży świątyni. Całkowity koszt zadania to ponad 20 tysięcy, przy wkładzie własnym parafii ponad 4 tysiące.


Na wniosek wójta K. Gajewskiego została powołana komisja oceniająca potrzebę udzielenia dotacji. Pod uwagę wzięto dostępność zabytkowego kościoła dla ogółu lokalnej społeczności i turystów oraz rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej, a także: promowanie kultury i historii gminy Waśniów, rangę zabytkowo -artystyczną obiektu, stan zachowania obiektu, fakt kontynuowania prac, wysokość angażowanych środków oraz sytuację finansową i majątkową parafii. Komisja jednogłośnie stwierdziła, że powyższe kryteria spełniają złożony wniosek parafii na dofinansowanie prac remontowych. Zakończenie prac planowane jest z końcem września.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *