Unijne miliony dla Świętego Krzyża

Do 12 mln 381 tys. zł wzrosła wartość unijnego dofinansowania projektu, dzięki któremu nowy blask zyska klasztor na Świętym Krzyżu, a położona u jego stóp Osada Średniowieczna zostanie rozbudowana. Taką decyzję podjął obradujący Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
W ramach projektu przewidziano rewitalizację zabytkowego Zespołu Klasztornego, w tym m.in. prace konserwatorskie w Bazylice, Kaplicy Oleśnickich, Zakrystii, krużgankach i przedsionku oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury Osady Średniowiecznej, gdzie powstanie Świętokrzyska Zagroda Kultury, prezentująca niematerialne dziedzictwo naszego regionu. Zagroda będzie obiektem 4-kondygnacyjnym, w którym będzie można obejrzeć ekspozycje multimedialne, powstanie także sala gier i zabaw dla dzieci. Przedsięwzięcia te będą możliwe do realizacji dzięki wsparciu Funduszami Unijnymi projektu Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej realizowanego przez gminę Bieliny w partnerstwie z Ojcami Oblatami, którzy są gospodarzami klasztoru.
Początkowo wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiła 11 mln 282 tys. zł, Zarząd Województwa, ze względu na zgłaszane przez gminę Bieliny trudności z finansowaniem zadań projektowych, podjął j decyzję o zwiększeniu tej kwoty o 1 mln 99 tys. zł.
? Święty Krzyż to wizytówka naszego regionu, punkt docelowy wielu pielgrzymów, ale także miejsce o ogromnym potencjale turystycznym. Każde nowe przedsięwzięcie, każda nowa inwestycja buduję tę wyjątkową markę. Cieszę się, że na ten cel możemy wykorzystywać środki unijne ? podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.
Projekt realizowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *