ZUS ponownie weryfikuje odrzucone wnioski?

Trzy miesiące temu wystąpiłem do ZUS z wnioskiem o zwolnienie ze składek za trzy miesiące. Otrzymałem odmowę. Teraz się dowiaduję, że ZUS będzie ponownie weryfikował te wnioski, w tym także z negatywną decyzją.
Chciałbym wiedzieć, czy w związku z tym powinienem ponownie wystąpić do ZUS z tą sprawą. A jeśli tak, to jakie należałoby złożyć dokumenty – pyta czytelnik.
-Nie pisze Pan, jaki był powód odmowy -odpowiada Paweł Szkalej, rzecznik ZUS regionu świętokrzyskiego. ZUS z urzędu (bez dodatkowego wniosku) ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy posiadali nadpłatę, lub dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem.
Wnioski te zostaną rozpatrzone nawet wtedy, gdy wcześniej ZUS odmówił zwolnienia z opłacania składek. Przepisy wchodzą w życie 20 września 2020 r. Po tym terminie możliwe będzie umorzenie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. Płatnicy, którzy na wskazany w przepisach dzień: zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 100 proc. składek należnych, a ci którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 50 proc. składek należnych.
Jeżeli w związku z umorzeniem składek powstanie nadpłata, to zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych składek lub będzie podlegać zwrotowi na wniosek płatnika.
W związku ze zmianą przepisów nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (ZUS rozpatrzy sprawę z urzędu ? bez ponownego wniosku) ani o zwrot nadpłaty (o zwrot będzie można wystąpić po ustaleniu wysokości umorzenia tj. po 20 września 2020 r.). O zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości ZUS poinformuje na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *