Żołnierze WOT wezwani do natychmiastowego stawiennictwa w brygadach

Jak informuje por. Marcin Kowal, oficer prasowy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, piątek 30 października był pierwszym dniem w dotychczasowej blisko czteroletniej historii Wojsk Obrony Terytorialnej, kiedy wszyscy żołnierze formacji otrzymali wezwania do natychmiastowego stawiennictwa w swoich jednostkach. Powodem wezwania była synchronizacji działań  w ramach operacji Trwała Odporność do końca 2020 roku.

Dynamiczny przyrost ilości zakażonych stał się punktem, który formalnie uruchomił dodatkowe zaangażowanie Sił Zbrojnych do wsparcia działań przeciwepidemicznych. Zgodnie z wytycznymi Dowództwa WOT ze stawiennictwa zostali zwolnieni żołnierze zatrudnieni w systemie ochrony zdrowia, komunikacji miejskiej, transporcie międzynarodowym oraz druhowie OSP zaangażowani w działania przeciwkryzysowe.

Łącznie do jednostek WOT oprócz ponad 2 220 żołnierzy dzisiaj zaangażowanych w operację, przybyło dodatkowo ponad 19 000 żołnierzy, co stanowi 84% stanów osobowych. Należy podkreślić, iż stawiennictwo na planowane szkolenia żołnierzy (organizowane w dni wolne) w latach 2017-2019 kształtowało się na poziomie statystycznym od 88 do 95% żołnierzy.

Również blisko tysiąc żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyło szkolenia, które przygotowały ich do intensywnych działań przeciwepidemicznych. Były to nie tylko szkolenia medyczne ale też z topografii wojskowej na potrzeby zwiększonego zaangażowania w monitoring kwarantanny. Przeglądowi i uzupełnieniu zostało też poddawane całe wyposażenie medyczne, w tym również wydane żołnierzom OT.

Dowódcy wszystkich szczebli oprócz szkoleń opracowali plany służb, w których uwzględnili osobiste i zawodowe zobowiązania żołnierzy w najbliższych tygodniach.

Żołnierzom WOT w czasie obecnego powołania zostały też wydane plecaki medyczne do całodobowej dyspozycji. Otrzymali je ci żołnierze, którzy posiadają kompetencje co najmniej na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z poleceniem dysponowania nimi w domu, pracy oraz w czasie innych czynności codziennych.

Decelowe zaangażowanie wojska we wsparcie walki w koronawirusem ma wkrótce osiągnąć wskazany przez ministra obrony narodowej poziom 20 tys. żołnierzy. Oprócz żołnierzy WOT w działania szeroko angażowani są żołnierze zawodowi z jednostek z innych rodzajów sił zbrojnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.