Ostatni etap przed narodową kwarantanną? Rząd wprowadza kolejne obostrzenia…

Co się zmieni? Od 9 listopada klasy 1-3 szkół podstawowych przejdą na naukę zdalną. Wszyscy uczniowie i studenci będą uczyć się w domu do 29 listopada. Placówki kultury, m.in. kina i muzea, będą niedostępne dla publiczności. Zmniejsza się także limit osób przebywających w sklepach oraz kościołach. Ograniczona zostaje działalność galerii handlowych. Hotele będą dostępne tylko dla gości podróżujących służbowo. Cała Polska jest wciąż w czerwonej strefie, a dotychczasowe środki bezpieczeństwa nadal obowiązują.
Według rządu, zdecydowane kroki i społeczna dyscyplina to jedyna szansa, aby zatrzymać przyrost zakażeń i zapobiec całkowitemu zamknięciu gospodarki. To ostatni etap, który może nas uchronić przed wprowadzeniem narodowej kwarantanny.
Dane wskazują, że w ostatnim czasie mobilność społeczna ponownie znacznie wzrosła. W trosce o nasze bezpieczeństwo i życie naszych bliskich musimy ograniczyć kontakty społeczne oraz przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Rząd pozostaje w stałym kontakcie z Radą Medyczną kierowaną przez profesora Andrzeja Horbana złożoną z ekspertów (epidemiologów, wirusologów, specjalistów od zdrowia publicznego), która jednoznacznie wskazuje na zagrożenia związane ze zwiększoną liczbą zachorowań. Wymiana doświadczeń i opinii epidemiologów, najnowsza wiedza na temat koronawirusa pozwala nam podejmować odpowiedzialne i niezbędne decyzje.
Prognozy pokazują, że brak nowych zasad i środków bezpieczeństwa niesie ze sobą ryzyko wysokiego wzrostu zachorowań i śmierci dodatkowych tysięcy osób. Rząd reaguje teraz, by uniknąć sytuacji kryzysowej. Nie chce realizacji prognoz, które przewidują, że brak dodatkowej reakcji to przyrost o 600 tys. więcej nowych chorych do końca stycznia. Nowe zasady i środki bezpieczeństwa są konieczne.


Najważniejsze zmiany
*Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych ? od 9 listopada do 29 listopada
*Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych ? do 29 listopada;
Uwaga! Dla dzieci medyków i służb mundurowych będzie zapewniona możliwość opieki w szkołach.
Ważne! Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.
*Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych ? od 7 listopada do 29 listopada;
*Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej ? od 7 listopada do 29 listopada;
*Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą;
*Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 ? 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 ? 1 os/15 m2 (bez zmian) ? od 7 listopada do 29 listopada
*Kościoły: 1 os/15m2 ? od 7 listopada do 29 listopada
Aktualne środki bezpieczeństwa przedłużone zostały do 29 listopada: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. W transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich, zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni wydarzenia sportowe bez udziału publiczności zawieszenie działania sanatoriów zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób zakaz organizowania spotkań i imprez ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego)
Działania antykryzysowe dla firm
W związku z nowymi obostrzeniami, które dotkną część branż, przygotowano 10 działań antykryzysowych dla polskich przedsiębiorców.
*Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami
*Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.
*Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR
*Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.
*Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)
*Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec ? sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. ? marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP
*Pożyczki długoterminowe z gwarancją
*Kontynuacja gwarancji deminimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami
*Dofinansowanie zatrudnienia
*Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy
*Przedłużenie postojowego
*Zwolnienie ze składek na ZUS
*Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes
*Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP
*Polityka drugiej szansy
Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw
*Dofinansowanie leasingu
Pokrycie kosztów leasingu przez ARP

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *