Wybrane imprezy sportowe zakazane do 29 listopada

Zakaz imprez sportowych polegających na bieganiu, chodzie sportowym lub jeździe na rowerze do 29 listopada – to m.in. zawiera projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Jak zaznaczono w dokumencie, dotyczy to tego rodzaju wydarzeń sportowych organizowanych i przeprowadzanych w związku ze Świętem Niepodległości. Tradycyjnie 11 listopada w różnych miastach Polski organizowany był Bieg Niepodległości.
W projekcie zaznaczono też m.in. że w paragrafie 26 dodaje się ustęp 2d. Podano w nim typy pojazdów samochodowych, w odniesieniu do których nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. Dotyczy to m.in. tych, „którymi jest wykonywany transport osób w związku ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych”.
Zmiany mają obowiązywać od 7 listopada.
Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia z informacją o roboczych konsultacjach – resort zaprasza do przekazywania uwag do czwartku do godz. 19. Uwagi należy zgłaszać na adres RMrozp.epidemia@mz.gov.pl.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.