100 dni solidarności w walce z COVID-19. Otwarte galerie handlowe, ferie w tym samym terminie

Rząd uważa, że koronawirus to trudny przeciwnik. Walka z nim musi być przemyślana. Ostatnie obostrzenia doprowadziły do wyhamowania epidemii.

Jednak nie na tyle, żeby w daleko idący sposób rozluźniać obecne restrykcje. Po analizie danych dotychczasowych zachorowań, rząd przedstawił kompleksowy plan i założenia na nadchodzące 100 dni, które pozwolą nam łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości ? zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej. Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych ? będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska.

Plan rządu został omówiony z gronem ekspertów. Nad nowymi rozwiązaniami dyskutowano w ramach posiedzeń Rady Medycznej, Gospodarczego Sztabu Kryzysowego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także z analitykami i legislatorami Kancelarii Premiera i Rządowego Centrum Legislacji.

W ramach prac przygotowaliśmy trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, po które będziemy sięgać w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:
tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),
etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy ? czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 ? zależnie od sytuacji epidemicznej),
kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

Etap odpowiedzialności ? od 28 listopada do 27 grudnia

Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym. Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywraca się jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób ? maksymalnie 1 os. na 15 m2.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia. Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Rząd wspiera branżę turystyczną. Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

Pozostałe zasady i ograniczenia ? etap odpowiedzialności.
Przemieszczanie się: dystans 1,5 m od innych osób; ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 ? 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina. Działalność zawieszona

Komunikacja zbiorowa. Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny. Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2, obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania. W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób. Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje. Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia. Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki. Działalność zawieszona

Edukacja. Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Sklepy i galerie handlowe. Ograniczona liczba klientów ? max. 1 os./15m2. Godziny dla seniorów ? od poniedziałku do piątku w g. 10:00 ? 12:00

Hotele. Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia. Wyłącznie ?na wynos? i ?na dowóz?

Salony fryzjerskie i kosmetyczne. Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym ? min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki. Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe. Bez udziału publiczności

Od 28.12 etap stabilizacji

? zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych
W momencie spadku liczby zachorowań, wrócimy do podziału na strefy: czerwoną ? powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną ? powiaty z najniższą liczbą chorych. Będziemy także stopniowo rozluźniać panujące restrykcje. Jakie zasady będą obowiązywały w strefach?
STREFA CZERWONA – Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.
Przemieszczanie się: dystans 1,5 m od innych osób; ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 ? 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.
Wydarzenia kulturalne i kina. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.
Komunikacja zbiorowa. Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Kult religijny. Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2, obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania. W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób. Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje. Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia. Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki. Działalność zawieszona

Edukacja. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej ? nauka stacjonarna

Sklepy i galerie handlowe. Ograniczona liczba klientów ? max. 1 os./15m2. Godziny dla seniorów ? od poniedziałku do piątku w g. 10:00 ? 12:00

Hotele. Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia. Wyłącznie na wynos i na dowóz

Salony fryzjerskie i kosmetyczne. Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym ? min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki. Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe. Bez udziału publiczności;

STREFA ŻÓŁTA
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.

Przemieszczanie się. Brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.
Komunikacja zbiorowa. Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny. Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 7m2

Zgromadzenia i spotkania. W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób. Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Wesela, komunie i konsolacje. Ograniczenie liczby gości ? max. 50 osób
Targi i wydarzenia. Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki. Ograniczona liczby osób ? max. 1 os./7m2
Edukacja. Nauczanie hybrydowe
Sklepy i galerie handlowe. Ograniczona liczby klientów ? max. 1 os./7m2

Hotele. Działalność bez ograniczeń
Gastronomia. Otwarte w g. 6:00 ? 21:00
Salony fryzjerskie i kosmetyczne. Brak ograniczeń
Siłownie, kluby fitness i aquaparki. Siłownie i kluby fitness ? 1 os./7m2. Aquaparki ? max. 50 proc. obłożenia
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

STREFA ZIELONA
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.

Przemieszczanie się. Brak ograniczeń
Wydarzenia kulturalne i kina. 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność
Komunikacja zbiorowa. Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 100% liczby miejsc siedzących, albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących
Kult religijny. Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 4m2
Zgromadzenia i spotkania. W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób.
Wesela, komunie i konsolacje. Ograniczenie liczby gości ? max. 100 osób
Targi i wydarzenia. Ograniczenie liczby uczestników ? max. 1 os./4m2
Parki rozrywki. Ograniczona liczba osób ? max. 1 os./4m2
Edukacja. Nauczanie hybrydowe
Sklepy i galerie handlowe. Działalność bez ograniczeń
Hotele. Działalność bez ograniczeń
Gastronomia. Działalność bez ograniczeń
Salony fryzjerskie i kosmetyczne. Działalność bez ograniczeń
Siłownie, kluby fitness i aquaparki. Siłownie i kluby fitness ? 1 os./7m2. Aquaparki ? max. 50 proc. obłożenia
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe. 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *