Ostrowieccy archeolodzy – dr Jerzy Tomasz Bąbel, Artur Jedynak, Kamil Kaptur – laureatami Świętokrzyskiej Nagrody Kultury

Świętokrzyską Nagrodą Kultury każdego roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego honoruje osoby, instytucje, stowarzyszenia oraz zespoły za szczególne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. ? Serdecznie dziękuję Państwu za to, że tworzycie kulturę naszego regionu. Dbacie o ochronę dziedzictwa kulturowego oraz o umacnianie tradycji ? mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który razem z przewodniczącym Sejmiku Andrzejem Prusiem gratulowali laureatom wyłonionym przez kapitułę.


W bieżącym roku w odpowiedzi na zaproszenie do zgłaszania kandydatur do Świętokrzyskiej Nagrody Kultury wpłynęło 51 wniosków (najwięcej ze wszystkich dotychczasowych naborów). Wybór kandydatów dokonany przez Kapitułę Świętokrzyskiej Nagrody Kultury (w składzie: Andrzej Bętkowski ? marszałek województwa świętokrzyskiego ? przewodniczący Komisji oceniającej, Agnieszka Buras ? przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Magdalena Kusztal ? dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Sylwester Furmańczyk ? prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia ?Muzyka?, Grzegorz Cuper ? przedstawiciel środowiska kultury, Marian Rumin ? historyk sztuki, przedstawiciel środowiska kultury), zaakceptował Zarząd Województwa w dniu 23 września 2020 r.
? Za zaangażowanie Państwa w propagowanie kultury w województwie świętokrzyskim serdecznie dziękuję. Państwa dokonania są doceniane, ponieważ kultura dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego jest bardzo ważną dziedziną ? dodał przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Przyznano nagrody I stopnia za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć. Natomiast nagrody II stopnia wręczane są za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał także honorową nagrodę w postaci statuetki.
Właśnie nagroda honorowa trafiła do zespołu ostrowieckich archeologów: dra Jerzego Tomasza Bąbla, Artura Jedynaka i Kamila Kaptura, działających na rzecz wpisania Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2019 roku:
Dr Jerzy Tomasz Bąbel ? badacz zajmujący się archeologią pradziejową, rozprawę doktorską obronił w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie w 1988 r., w latach 1971-2000 pracował w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, a w latach 2000-2008 w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie pełnił obowiązki dyrektora i zastępcy dyrektora Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Krzemionki Opatowskie. Brał udział i kierował licznymi pracami archeologicznymi w Polsce i za granicą, w tym także na terenie pradziejowych kopalni w Krzemionkach. Kustosz dyplomowany, obecnie na emeryturze. Autor około dwustu prac naukowych i popularnonaukowych. W ramach Wydawnictwa ENETEIA w marcu 2009 r. wydał książkę pt. ?Reinkarnacja?, a w 2015 r. monografię pt. ?Krzemionki Opatowskie. Monument prahistorii Europy. Kopalnie krzemienia pasiastego?. Uczestniczył on jako ekspert niezależny w pisaniu wniosku nominacyjnego.


Artur Jedynak ? kustosz Działu Archeologii Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Absolwent archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym współprowadzonych przez Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie; doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prowadził badania na kilkudziesięciu stanowiskach archeologicznych w Polsce, w tym pradziejowych kopalniach krzemienia ? ?Krzemionki? i ?Borownia?. Jego zainteresowania skupiają się wokół badań prahistorycznego górnictwa i związanego z nim osadnictwa, a także na tematyce ochrony dziedzictwa archeologicznego i popularyzacji archeologii. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jest on jednym z autorów wniosku nominacyjnego złożonego w 2018 r. w Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu, Planu Zarządzania Krzemionkowskim Regionem Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego, a także poprzedzającego go wniosku o przyjęcie Krzemionek na tzw. Polską listę informacyjną (Tentative List).
Kamil Kaptur ? archeolog, regionalista, absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2003 r. pracownik Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, kustosz w Dziale Archeologii. W ramach działalności zawodowej od wielu lat prowadzi prace badawcze w dorzeczu Kamiennej. Jego zainteresowania dotyczą głównie zagadnień archeologii regionu świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pradziejowego górnictwa krzemienia oraz osadnictwa i hutnictwa żelaza w okresie rzymskim. W swojej pracy badawczej zajmuje się ponadto dziejami staropolskiego przemysłu oraz ochroną i inwentaryzacją stanowisk dawnego górnictwa rud żelaza w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego. Autor opracowań naukowych i popularyzatorskich z dziedziny archeologii i historii regionu. Jest on jednym z autorów wniosku nominacyjnego złożonego w 2018 r. w Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu, a także poprzedzającego go wniosku o przyjęcie Krzemionek na tzw. Polską listę informacyjną (Tentative List).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *