Horoskop na 2021 rok dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego*

*Horoskop jest tylko zabawą, korzystasz z niego na własną odpowiedzialność.

BARAN
W roku 2021 ważne będą szczególnie dwie sfery twojego życia, czyli sfera związana z finansami, stanem posiadania i twoim systemem wartości oraz sfera związana z relacjami z przyjaciółmi. Na początku roku, a szczególnie w styczniu i lutym, nie podejmuj pochopnych działań finansowych, związanych z zagranicą i przyjaciółmi. Nie jest wtedy korzystne również zawieranie umów o współpracy. Załatwianie spraw urzędowych związanych z wyżej wymienionymi obszarami życia też nie jest wtedy wskazane. Na przełomie wiosny i lata, mogą wystąpić konflikty na tle finansowym właśnie z przyjaciółmi. W tym czasie jeśli wystąpią utrudnienia w realizacji twoich pomysłów, nie staraj się przepychać ich na siłę, bo sytuacja ta może wówczas odbić się na twoim budżecie domowym. W przypadku jeśli takiej sytuacji nie da się uniknąć, podjęte działania pod koniec roku mogą rozwiązać konflikt. Ten rok sprzyja pracy nad rozbudzeniem twojej intuicji. Maj i listopad będzie sprzyjał podejmowaniu intuicyjnych działań. W czerwcu, sierpniu i październiku zwracaj uwagę na swoje odczucia. Zastanawiaj się co mówią ci one o danych sytuacjach. A przez cały rok, staraj się czytać między wierszami w tym co będą mówili ci inni ludzie.


BYK
Rok 2021 wymagał będzie od ciebie dużo elastyczności w podejściu do swoich planów, projektów i celów. W styczniu nie opieraj się zmianom, które mogą się realizować wbrew twojej woli. Staraj się reagować spokojnie i nie działać na siłę forsując swoje rozwiązania, spierając się z sytuacją. Luty to czas wewnętrznego sporu, czy realizować projekt, czy go nie realizować. Dopóki tego ze sobą nie ustalisz, nie bierz się za jego realizację, bo z dużym prawdopodobieństwem opór wewnętrzny może się przełożyć na opór zewnętrzny. W czerwcu i lipcu zwróć szczególną uwagę na relację z krewnymi, rodzeństwem i znajomymi. Otwartość i przyjazne podejście mogą zniwelować napięcie wewnętrzne związane z oporem przed działaniem. Dopiero pod koniec roku jest szansa na większą gotowość do realizowania planów i projektów. W okresie od końca kwietnia, do połowy czerwca oraz w listopadzie działania innych osób będą dla ciebie motorem, inspiracją i zachętą do podjęcia nowych wyzwań. W czerwcu i we wrześniu możesz liczyć na wsparcie przyjaciół w realizacji twoich przedsięwzięć. A przez cały rok na pomyślne wiatry w sprawach finansowych, w których promotorami będą osoby z tobą zaprzyjaźnione i ceniące cię jako swojego przyjaciela.


BLIŹNIĘTA
Rok 2021 będzie skłaniał cię do rozróżnienia między tym, co wynika z twoich własnych idei, planów i projektów, a tym co narzuca ci współpraca z innymi ludźmi, umowy z nimi zawarte i ich poglądy. Wejrzyj głęboko w siebie i odkryj, jakie są twoje własne idee i twoje własne poglądy. Nie pozwól na to, aby zostać zdominowanym/ ą. Bądź swoim przyjacielem i nie pozwól, aby inni prowokowali konflikty i w nie cię wciągali.. Przyjmij taką postawę zwłaszcza w styczniu oraz na przełomie wiosny i lata. W lutym nie wzdragaj się przed zmianą zdania i poglądów, podążaj za swoimi przeczuciami. W czerwcu i w lipcu odwołaj się do twojego własnego systemu wartości. Łatwiej wówczas będzie ci ominąć sytuacje konfliktowe zwłaszcza wtedy, gdy ktoś będzie się przeciwstawiał twoim integralnym decyzjom. Ten rok, to czas sprawdzianu na ile jesteś wierny/a sobie, swojej intuicji i swoim odczuciom, a na ile inni mogą tobą manewrować. Maj i listopad to miesiące sprzyjające realizacji twoich celów. Mogą ci w tym pomóc przyjaciele, być dla ciebie inspiracją i oparciem. Czerwiec i wrzesień będą sprzyjać sprawom finansowym i zawodowym oraz rozrywkom. W tych miesiącach mogą zostać zrealizowanie twoje projekty i potrzeby.


RAK
Rok 2021 wymagał będzie dużo elastyczności w pracy. Możesz się spodziewać zmian zawodowych. Tym lepiej będzie dla ciebie, im lepiej będziesz potrafi ł/a elastycznie dostosowywać się do sytuacji i w taki też sposób podchodzić do swoich dążeń i celów. Taka postawa może być już potrzebna w styczniu. Zmiany mogą objąć też relacje z przyjaciółmi, jak również umowy zawarte wcześniej. Również w styczniu zadbaj o swoje zdrowie. Miej jednak własny pogląd. Obecnie rady przyjaciół, w tym zakresie, mogą nie zdać egzaminu, a nawet zaszkodzić. Miesiąc luty nie sprzyja zawieraniu korzystnych umów, a te już zawarte mogą okazać się nietrwałe. Stawiaj na to, co dorywcze i doraźne. Podobnie sytuacja będzie się miała w czerwcu i lipcu. To czas, w którym może nawet dochodzić do konfliktów na tle finansowym. Dopiero przy końcu roku możliwa jest satysfakcjonująca zmiana. Może wówczas zostać ustalony określony porządek zgodny z twoimi potrzebami. Maj i listopad sprzyjają marzeniom i projektowaniu przyszłości. W maju uważać jednak trzeba na sprzeczność interesów. Kwiecień, sierpień oraz październik wspierać będą działania nakierowane na twórcze rozmowy i ustalenia związane z umowami i współpracą.


LEW
W roku 2021 ważnymi tematami będą praca i współpraca, umowy, projekty i cele. W styczniu mogą wystąpić trudności z porozumieniem się w sprawie nowych projektów. Niekoniecznie muszą to być trudności zewnętrzne, czyli dotyczące współpracy z innymi osobami. Równie dobrze mogą one być wynikiem twojego wewnętrznego konfliktu między dążeniami do realizacji jednego projektu, a innymi możliwościami. Co wybrać, oto jest pytanie. W lutym zwróć uwagę na to, aby nie tworzyć sytuacji, w których będziesz bojkotował/a sam/a siebie, z powodu trudności w wyborze lub z powodu wmanewrowania się w konflikt toczący się obok ciebie. Dotyczy to szczególnie możliwości zawodowych. Idź za ciosem, zamiast kręcić nosem. Nawet jeśli będą to zajęcia odmienne od tych , jakie ci się w tej chwili marzą. Sprawa możliwego podświadomego bojkotowania pojawiających się sytuacji, może przejawiać się również na przełomie wiosny i lata. Wówczas twoje pomysły i projekty mogą naruszać sytuację zawodową, która może wydawać ci się zbyt ograniczająca, zabierająca wolność, trudna i hamująca twoje zapędy. Obserwuj swoje motywacje i swoje działania. Wyciągaj wnioski. Szczególnie sprzyja temu kwiecień, maj, czerwiec.


PANNA
Rok 2021 będzie skłaniał do tego abyś odkrył/a swoje wewnętrzne wzorce i skłonności, jakie zatrzymują cię w obecnej sytuacji i hamują możliwą poprawę. Dotyczyć to może głównie sytuacji zawodowej i zdrowotnej. Początek tego odkrywania możliwy jest już w styczniu. Ten miesiąc może też skłaniać cię do działań urzędowych, czy prawnych. W lutym ciągłe zmienianie projektów i pomysłów może wprowadzić zbyt dużo chaosu i destabilizować sytuację. Dlatego staraj się skupić na konkretnym rozwiązaniu i kontynuować do skutku jeden projekt. Wprowadzanie nowości będzie potrzebne wówczas, jeśli wzorce działania, których się trzymasz, są zbyt sztywne i przestarzałe, ale za to wygodne. Jednak podświadome dążenie do zmiany, które może przejawiać się na przełomie wiosny i lata, może doprowadzać do impulsywnych działań, które niekoniecznie będą ci sprzyjały, zanim podejmiesz decyzję, skonsultuj się z przyjaciółmi lub zasięgnij pełnej wiedzy na interesujące cię tematy, zwłaszcza jeśli sprawy będą dotyczyły pracy i zdrowia. Kwiecień będzie sprzyjał kontaktom z zagranicy i nowym projektom. Wrzesień miłym spotkaniom, wycieczkom i nowym kontaktom, a grudzień ideowym porozumieniom i sprawom prawnym.


WAGA
W roku 2021 największym wyzwaniem dla ciebie będzie uregulowanie relacji z innymi ludźmi, a szczególnie z osobami, z którymi jesteś związany/a osobiście lub biznesowo. Sytuacje, które będą się pojawiać, mogą wywoływać u ciebie silne uczucia. W tym roku zanim zawrzesz jakąkolwiek umowę, dobrze jest najpierw dobrze się zorientować z kim ją zawierasz. Nie decyduj impulsywnie, lecz zasięgnij najpierw opinii o tym, z kim chcesz umowę zawrzeć. W styczniu postępuj ostrożnie i nie podejmuj pochopnych kroków za namową kogoś z krewnych, znajomych lub w związku z zasłyszanymi niesprawdzonymi informacjami. W lutym zbyt raptowne przeprowadzanie zmian może przynieść niepożądane skutki. W czerwcu uważaj na konflikty w domu. W czerwcu i lipcu nie zawieraj umów z przyjaciółmi zwłaszcza jeśli będziesz usilnie do tego namawiany/a. Nie podejmuj też nagłych ryzykownych działań wprowadzających zmiany w sposób impulsywny. Dopiero koniec roku przyniesie możliwość porozumienia i uregulowania sytuacji. W lutym, marcu i sierpniu zadbaj o swój spokój. To najlepsza metoda, aby zadbać o własne zdrowie. Natomiast czerwiec i wrzesień sprzyjać będą realizacji twoich planów i celów, szczególnie zawodowych i finansowych.


SKORPION
Rok 2021 to czas modyfikacji finansowych i zawodowych. Te dziedziny życia będą głównie w kręgu twoich zainteresowań. Styczeń może przynieść doświadczenia, w których trzeba będzie pogodzić się z tym co jest, mimo innych potrzeb, czy wymagań. Dotyczyć to będzie zwłaszcza pracy i finansów oraz umów i współpracy. Jeśli to możliwe, lepiej w tym miesiącu nie zawierać umów, gdyż mogą one okazać się krótkotrwałe lub nie spełnić twoich oczekiwań. W lutym zwróć uwagę, czy nie przejmujesz czyichś powinności, zadań i kompetencji w zamian za wymaganie tego, aby ktoś inny przejął twoje. Taki stan rzeczy może doprowadzić do konfliktów. Czerwiec będzie miesiącem, który nie sprzyja podróżom. Również czerwiec a do tego lipiec nie sprzyjają zawieraniu umów i nawiązywaniu współpracy. Jeśli poczujesz wewnętrzne opory, nie podejmuj ryzykownych działań, bo mogą one przynieść komplikacje prawne. Maj i listopad sprzyjały będą tworzeniu i rozwojowi nowych projektów. Oprócz tego kwiecień, wrzesień i listopad będą miesiącami sprzyjającymi zawieraniu nowych kontaktów, poszukiwaniom rozwiązań i informacji, ważnym rozmowom, pertraktacjom, zawieraniu porozumień i rozwojowi spraw uczuciowych.


STRZELEC
Głównymi sferami zainteresowania będą w 2021 roku finanse, praca i zdrowie oraz relacje z ludźmi. W styczniu nie podejmuj pochopnych decyzji dotyczących pracy i zdrowia. Bądź ostrożny w sprawach związanych z działaniami rozrywkowymi. Impulsywne działania mogą doprowadzić do niechcianych niespodzianek zdrowotnych lub zawodowych. W lutym uważaj na mało wiarygodne informacje, które mogą się zmieniać z chwili na chwilę, tak że trudno będzie liczyć na jakąś stabilność. Czerwiec i lipiec nie sprzyjają wyjazdom za granicę. Dotyczy to zarówno podróży z powodów zawodowych, jak i rozrywkowych. Zachowaj ostrożność w relacjach z ludźmi. To nie jest również dobry okres na załatwianie spraw urzędowych i prawnych. Jeśli będziesz miał/a chęć upierania się przy swoim zdaniu, odpuść. Nie wchodź w konflikty, bo w efekcie nie będzie ci się to opłacało. Miesiąc kwiecień będzie skłaniał do zajęcia się sprawami domowymi. Również do zbudowania sobie strefy komfortu. Sprawom zawodowym i finansowym będzie sprzyjał sierpień. To miesiąc korzystny dla osiągnięcia zamierzonych celów. Grudzień może przyczynić się do nowych rozwiązań dotyczących finansów, nowych planów i projektów podsuniętych przez intuicję.


KOZIOROŻEC
Rok 2021 przyniesie doświadczenia będące sprawdzianem tego, czy potrafisz w sposób umiarkowany wydawać pieniądze. Już w styczniu, zanim dokonasz zakupu, zastanów się, czy to co chcesz kupić jest ci niezbędne, czy jedynie zaspokaja twoją wewnętrzną chęć, co przyniesie ci jedynie chwilowe zaspokojenie. Uważaj, aby nie przeceniać swoich możliwości podejmując działania z wielkim rozmachem. Powściągliwość i rozsądek w tym temacie jest w tym roku szczególnie zalecana. Luty będzie miesiącem sprawdzianu, na jakim poziomie jest twoje poczucie własnej wartości. Ten sprawdzian może się rozgrywać na polu uczuć lub twórczej ekspresji i twórczych pomysłów. Czerwiec i lipiec nie sprzyjają zadłużaniu się. Branie kredytu w tym okresie nie jest najlepszym pomysłem. W tym okresie nie jest też wskazane podejmowanie ryzyka finansowego. Kwiecień będzie miesiącem sprzyjającym rozwojowi spraw uczuciowych i harmonijnemu porozumieniu. Sierpień może przynieść zapoczątkowanie lub rozwój kontaktów z zagranicą, podróże i dobre porozumienie na podłożu ideologicznym, zaś wrzesień sukcesy na polu przyjaźni. W grudniu natomiast mogą zaistnieć okoliczności rozpalające w tobie uczucie miłości.


WODNIK
Rok 2021 sprzyjał będzie wewnętrznym i zewnętrznym konfliktom powstającym na podłożu informacyjnym. Będzie to zderzenie docierających informacji ze świata i otoczenia z wewnętrznymi odczuciami. Już w styczniu może dojść do różnicy zdań między tobą a twoimi przyjaciółmi, którzy to mogą starać się narzucić ci swoje widzenie realiów. Twoja wiedza i twoje odczucia mogą przeczyć temu, co inni będą chcieli ci przekazać jako prawdę. W lutym wewnętrzne konflikty powstałe na podłożu chaosu informacyjnego będą prowokowały cię do uspokojenia wewnętrznego i ustalenia swojej własnej prawdy. W czerwcu i lipcu lepiej nie podejmować impulsywnych decyzji i takich działań. Czas ten nie sprzyja też zawieraniu umów i nawiązywaniu współpracy. Odskocznią od naporu informacji zakłócających spokój może być zajęcie się codziennymi sprawami takimi, które sprawiają ci radość. W lutym i marcu uwaga na błędne decyzje finansowe. W kwietniu dobrze jest zająć się domem i jego bieżącymi sprawami, tak aby osiągnąć poczucie estetyki i komfortu w swoim otoczeniu. Maj, wrzesień i listopad będą sprzyjały sprawom zawodowym i finansowym, a także osiągnięciu sukcesu w dziedzinie, na której ci zależy.


RYBY
Charakterystyką 2021 roku może stać się wewnętrzny opór przed informacjami, kontaktami i relacjami, które będą niezgodne z twoimi odczuciami i preferowanymi wartościami. Taka postawa może zaznaczyć się już w styczniu. W tym miesiącu może też dojść do konfliktu między twoimi podświadomymi celami, a rzeczywistymi rozwiązaniami. Zwróć zatem uwagę na swoją postawę w relacjach z ludźmi, bowiem na tym poziomie te wewnętrzne konflikty mogą się ujawniać. W lutym nie zakłamuj sam/a przed sobą tego, co będziesz odczytywać swoim siódmym zmysłem, a co będzie dotyczyło relacji, informacji, krewnych i znajomych. W czerwcu i lipcu zamiast przezwyciężać opór, który w sobie będziesz odczuwać, postaraj się poznać jego podświadomą przyczynę. Z uwagą i cierpliwością do siebie i tego co usłyszysz od innych, zgłębiaj zagadnienie. Nie podejmuj pochopnych decyzji dotyczących zdrowia, pracy i podróży, a także relacji międzyludzkich. Kwiecień i grudzień będą sprzyjały dobremu porozumieniu z ludźmi i nawiązywaniu nowych kontaktów i przyjaźni. Natomiast maj, wrzesień i listopad będą sprzyjające dla twórczych działań, zgodnych z twoimi ideami, pomysłami i poglądami. We wrześniu możliwa zagraniczna podróż.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *