?Robotnik? w Parku Fabrycznym? Nazwy ulic upamiętnią twórców ostrowieckiego hutnictwa?

Budowa Centrum Tradycji Hutnictwa to najważniejsza obecnie z realizowanych inwestycji, która upamiętni hutniczą tradycję Ostrowca Świętokrzyskiego.
Warto jednak wiedzieć, że w tym okresie nie brakuje także innych ciekawych inicjatyw, mających na celu przypominanie przemysłowej historii miasta, zgłaszanych chociażby przez ostrowieckich radnych.
– Nadanie nowych nazw ulic imieniem twórców ostrowieckiego hutnictwa – tak zaczyna swą interpelację radny Karol Wójcik. Jerzego Dobrzańskiego (właściciela dóbr ostrowieckich, którzy w miejscu zwanym Kuźnią wybudował pierwszy wielki piec), Henryka Łubieńskiego (inicjatora budowy Huty Klimkiewiczów), Antoniego Klimkiewicza (genialnego inżyniera, który zrealizował plany budowy huty).
Zdaniem radnego takie działanie byłoby doskonałym podkreśleniem związków Ostrowca Świętokrzyskiego z tradycjami hutniczymi i metalurgicznymi. – Idea ta kapitalnie wpisuje się w tworzone właśnie Centrum Tradycji Hutnictwa- uważa radny Karol Wójcik.
Z kolei radny Włodzimierz Sajda zwrócił się do prezydenta z interpelacją o dokonanie rewitalizacji rzeźby plenerowej tzw. ?Robotnika? i umieszczenia jej w Parku Fabrycznym.
– Rzeźba przez lata stała przed zakładem OZMO na ulicy Kilińskiego, a przed kilkoma laty została przewrócona – przypomina radny. Obecnie znajduje się ona na terenie bazy Zakładu Usług Miejskich.
Zdaniem radnego Włodzimierza Sajdy dbałość o historię i jej materialne świadectwa jest nie tylko powinnością, ale obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.
– Rzeźbę wykonał rzeźbiarz Józef Opala, jeden z twórców wywodzących się z naszego regionu- czytamy. Rzeźba jest metaforycznym przedstawieniem człowieka pracy, robotnika, należy do bardziej udanych i piękniejszych jakie stały na ulicach naszego robotniczego miasta.
Radny Włodzimierz Sajda proponuje, aby po rewitalizacji rzeźba trafiła do Parku Fabrycznego.
fot. Wojtek Mazan/blog ?Tyle sztuki w mieście?

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *