Nasz prawnik radzi. Jak odnaleźć pieniądze po zmarłym?

– Niedawno nagle zmarł nasz ojciec. Z posiadanych informacji wynika, iż miał oszczędności na dwóch kontach bankowych. Nie wiemy jednak, w którym banku (lub bankach)? Jakich powinniśmy dopełnić formalności, aby uzyskać prawo do tych pieniędzy ? pyta nasza czytelniczka.
-Po śmierci bliskiej osoby, pomimo żałoby, trzeba się zająć wieloma sprawami. Między innymi musimy zamknąć otwarte jeszcze konta bankowe i upewnić się, jak odzyskać zgromadzone przez zmarłego pieniądze ? wyjaśnia mgr Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 42 247 25 00).
Od 1 lipca 2016 r. informację o rachunkach pozostawionych przez spadkodawcę, można uzyskać w dowolnym oddziale banku lub Skoku dzięki usłudze Centralnej informacji o rachunkach. Obowiązujące dziś przepisy o prawie bankowym nakładają na banki obowiązek udzielenia każdej osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku bankowego, zbiorczej informacji o: rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych bez wskazania danych współposiadacza, umowach rachunku bankowego posiadacza rozwiązanych albo wygasłych. Wniosek o uzyskanie danych z Centralnej informacji o rachunkach składamy w wybranym oddziale banku lub SKOK-u (nie musimy być ich klientem).
Następnie bank lub SKOK weryfikuje nasz wniosek. Podczas weryfikacji możemy zostać poproszeni o okazanie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub innego dokumentu stwierdzającego nasz tytuł prawny do spadku. Jeśli pomyślnie przejdziemy weryfikację, musimy uiścić opłatę według taryfy opłat i prowizji banku, z reguły jest to 20 -30 zł. Następnie bank (SKOK) wyśle zapytanie do centralnej informacji o rachunkach, ta zaś roześle je do wszystkich banków (placówek SKOK), które mają trzy dni robocze na odpowiedź. Zbiorcza informacja zostanie przesłana do oddziału, w którym złożyliśmy wniosek.
Dzięki systemowi centralnej informacji o rachunkach nie dowiemy się jednak, czy np. zmarły brał jakieś kredyty lub pożyczki. W systemie nie ma też informacji o środkach zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych lub na rachunkach w biurach maklerskich.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *