Nasz prawnik radzi. Alimenty przed urodzeniem dziecka

-Po kilku latach związku rozstałam się z moim partnerem. Mimo zagrożenia epidemiologicznego postanowił wyjechać za granicę i tam podjąć pracę. Po jego wyjeździe okazało się, że jestem w ciąży. Ta wiadomość nie wpłynęła jednak na zmianę jego decyzji. Poinformował mnie, że nie wraca do kraju. Odmówił również wysyłania środków, m. in. na utrzymanie mieszkania, które sam dla nas wynajął. Ja nie mam pracy, pomagają mi finansowo rodzice, choć to nie pokrywa moich rosnących potrzeb. Chciałabym wiedzieć, czy jeszcze przed porodem mogę domagać się alimentów od ojca dziecka -pyta czytelniczka.
-Niewiele przyszłych mam wie, że istnieje możliwość dochodzenia alimentów od ojca dziecka jeszcze przed porodem – wyjaśnia mgr Przemysław Plaskota (K A NCEL ARIA PR AWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 247 25 00). Żądanie alimentów nie jest zależne od tego, czy ojciec dziecka jest mężem kobiety, lub czy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego.
Tak więc matka, w dowolnym okresie po dowiedzeniu się o ciąży, a przed porodem, może wystąpić do sądu przeciwko ojcu dziecka o zasądzenie niezbędnych środków na własne utrzymanie w okresie porodu, a także na koszty utrzymania dziecka ? jednak tylko przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu.
Przy rozpatrywaniu kwestii omawianych alimentów sąd wezwie na rozprawę matkę dziecka oraz domniemanego ojca. Ponadto matka dziecka, jeśli sama tego nie uczyni w pozwie ? zostanie przez sąd zobowiązana do przedstawienia na rozprawie spisu wydatków, które uzasadniają żądaną przez nią wysokości kosztów jej utrzymania podczas porodu, a także kosztów utrzymania dziecka przez okres pierwszych trzech miesięcy po urodzeniu.
Mężczyzna z kolei zostanie zobowiązany przez sąd do przedstawienia zaświadczeń o osiąganych dochodach. Na rozprawie sąd również dokładnie przepyta obie strony postępowania o wszelkie istotne kwestie związane ze wspólnym pożyciem, zarobkami i wydatkami. Oceni także przedstawione dokumenty, a następnie wyda stosowne orzeczenie.
Należy zaznaczyć, iż sprawy przed sądami zazwyczaj trwają bardzo długo, więc warto złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postępowania. Oznacza to, że sprawa przed sądem potrwa niezwykle krótko i korzystne dla matki orzeczenie spowoduje, że ojciec będzie musiał od razu zapłacić ustaloną przez sąd kwotę, niezależnie czy będzie kwestionował rozstrzygnięcie, czy nie.
Z drugiej jednak strony oznacza to także, że już po urodzeniu dziecka, a maksymalnie w okresie 3 miesięcy po porodzie, matka musi koniecznie wystąpić do sądu z pozwem o ostateczne zasądzenie omawianych alimentów.
W sytuacji, gdy matka dziecka nie wniesie po urodzeniu dziecka pozwu, lub też pozew ten przegra, np. zostanie stwierdzone, że mężczyzna zobowiązany do opłacenia alimentów nie jest w rzeczywistości ojcem dziecka, to mężczyzna ten będzie miał podstawę do żądania zwrotu zapłaconych pieniędzy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *