„Cyber.Mil z klasą”. Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w „Chreptowiczu”

Biuro ds. Programu ?Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej? przygotowuje się do uruchomienia procesu naboru uczniów do szkół uczestniczących w programie ?CYBER.MIL z klasą?. Przypomnijmy, że na terenie województwa świętokrzyskiego, w roku szkolnym 2021/2022 rekrutacja do klasy o profilu ?cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne? będzie prowadzona jedynie przez LO nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, które znalazło się w elitarnym gronie szkół.
Myślisz o wyborze szkoły średniej? Rozważ klasy o profilu cyberbezpieczeństwo!
To jest właśnie ten moment, kiedy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. A może klasa o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne? Od przyszłego roku szkolnego pod patronatem MON 16 szkół z całej Polski? wśród nich Liceum Chreptowicza ? rozpocznie program pilotażowy. W pakiecie kandydat ma zapewnione doskonałe warunki nauczania, unikalny program oraz gwarancję rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły. Mowa o ?Programie CYBER.MIL z klasą?. Polegać on będzie na utworzeniu klas o profilu ?Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne?.
Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa.
Oferta dla najlepszych
Ministerstwo Obrony Narodowej postawiło bardzo wysokie kryteria. Aby zakwalifikować się do projektu szkoła musiała spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in. posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat.
Wymagania były wyśrubowane, ale dzięki temu w programie uczestniczą najlepsi z najlepszych. Dla szkół to duże wyzwanie, ale również szansa na zaistnienie na wymagającym rynku edukacji i możliwość pozyskania najzdolniejszych uczniów. Dla uczniów to z pewnością bardzo wysoka poprzeczka, ale też konkretne umiejętności i niezwykle cenna wiedza w przyszłości. Wreszcie: kto nie chciałby być wśród najlepszych? Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 16 szkół z całej Polski.


Trzy lata specjalistycznej edukacji
Program ?CYBER.MIL z klasą? zakłada, że przedmioty specjalistyczne prowadzone będą przez 3 pierwsze lata nauki. W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów ? nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.
W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.
Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu ?Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej? ? doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych. Nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.
Pokaźne wsparcie z budżetu
Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli szkołom wsparcia finansowego na realizację zadania. Środki te będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Oznacza to, że szkoły będą dobrze wyposażone, a z potrzebnych materiałów dydaktycznych uczeń będzie mógł korzystać na miejscu, bez potrzeby główkowania, jak i gdzie wykonać zadanie domowe czy prezentację.
Drzwi do kariery
Celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów na żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To oznacza, że dla większości absolwentów udział w programie będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON. Z pewnością wśród tegorocznych ósmoklasistów jest wielu takich, którzy interesują się mundurem, a jednocześnie ich pasją jest informatyka. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *