Nieszczęśliwy upadek na zaśnieżonym chodniku

O skutkach zimy i związanych z nią utrudnieniach nieszczęśliwie przekonał się 74 ?letni mieszkaniec jednego z ostrowieckich osiedli, który poślizgnął się na nieodśnieżonym chodniku i złamał sobie nogę. O zdarzeniu poinformował nas syn mieszkańca.
-Mój tata w poniedziałek, 25 stycznia poślizgnął się na nie odśnieżonym chodniku tuż przy bloku, w którym mieszka na ul. Radwana 13. Upadł tak nieszczęśliwie, że złamał sobie nogę w kolanie i z uwagi na silny ból, nie mógł samodzielnie wstać. Dwoje świadków tego zdarzenia pomogło podnieść się tacie. Wezwana została także karetka, która zabrała go do szpitala. Wykonane na miejscu zdjęcie RTG wykazało wieloodłamkowe złamanie rzepki. Założono tacie gips na całą nogę. Obydwoje rodzice są starszymi ludźmi. Do tej pory tata był samodzielny. Teraz potrzebuje pomocy w poruszaniu się. Rzepka nie zrasta się tak jak powinna. Tata został odesłany na konsultację. Czeka go także kosztowna rehabilitacja. Na co dzień pracuję w Warszawie, nie mam więc możliwości być na miejscu, stąd rodzice zmuszeni są teraz do korzystania z transportu taksówkami. A wszystko przez to, że chodnik dla pieszych, przy naszym bloku nie był oczyszczony ze śniegu ?mówi nasz rozmówca.
Rodzina zamierza domagać się odszkodowania od zarządcy terenu, który ich zdaniem, nie dopełnił obowiązku wynikającego z właściwego utrzymania chodnika.
? Chodnik był nieodśnieżony. Są świadkowie tego zdarzenia. W związku z tym, że dalsze leczenie pociąga za sobą dodatkowe, niemałe koszty uznaliśmy, że w tej sytuacji logiczne i niezbędne jest domaganie się odszkodowania od zarządcy, czyli Spółdzielni ?Hutnik? ? dodaje mieszkaniec.
Poszkodowany mieszkaniec ma do tego prawo, co reguluje Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach z 1996 roku, a także art. 415 i 416 kc. Art 5 Ustawy zobowiązuje właścicieli nieruchomości do usuwaniu błota, śniegu i lodu. Natomiast art. 415 i 416 kc pozwala na domaganie się odszkodowania od właściciela lub zarządcy nieruchomości, do której przylega nie odśnieżony chodnik, na którym doszło do wypadku. Poszkodowany może domagać się zadośćuczynienia związanego z uszczerbkiem na zdrowiu, zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, na leki czy rehabilitację. Może nawet domagać się renty, jeśli skutki wypadku są bardzo poważne. Problem stanowi jedynie fakt, że ustawodawca nie określił jak szybko należy sprzątać śnieg po występujących opadach. Stąd też przepisy nie wskazują po jakim czasie właściciel powinien usunąć zanieczyszczenia z chodnika od momentu ich pojawienia się.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *