Spacer po ,,Czternastce?

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich usytuowana na osiedlu Stawki to największa, najnowocześniejsza, a zarazem najwygodniejsza baza szkolna w naszym mieście.

Stawia na bezpieczeństwo

Do budynku prowadzi kilka wejść, dzięki którym zachowane są wszystkie zasady bezpieczeństwa wymagane w czasie pandemii.

-Uczniowie mają do dyspozycji cztery przestronne pawilony, w których znajdują się świetnie wyposażone pracownie- mówi dyrektor PSP nr 14 Katarzyna Goworek.  Obecnie na każdym holu mogą przebywać po dwie klasy edukacji wczesnoszkolnej. Przestronne klatki schodowe wyposażone w windy- schodołazy dają poczucie bezpieczeństwa również dzieciom poruszającym się na wózkach. Mamy także ogromną, nowoczesną i ciągle modernizowaną halę sportową,  zadbane boiska zewnętrzne, bieżnie oraz plac zabaw. W okresie pandemii wiele sal wyremontowano, wyposażono w nowe pomoce dydaktyczne. W łączniku między pawilonami powstał kącik rekreacyjny z kanapami i stolikami.

Pracownie na miarę XXI wieku

Sale edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkie pracownie przedmiotowe szkoły wyposażone są w komputery, rzutniki i wiele innych pomocy naukowych.

-W wielu klasach znajdują się nowoczesne tablice interaktywne. Najmłodsi korzystają z pracowni komputerowej z dwudziestoma stanowiskami. Dla starszych uczniów przeznaczone są dwie sale informatyczne, a oprócz tego na wielu lekcjach mają do dyspozycji laptopy – mówi mama jednego z uczniów Agnieszka Masłoń- Szymańska. 

Uczniowie mają komfortowe warunki, oglądając uroczystości i przedstawienia szkolne w sali teatralnej. Do nauki tańca lub ćwiczeń aerobiku służy sala lustrzana. Na zewnątrz, do codziennej dyspozycji dzieci,  jest pełnowymiarowe, nowoczesne boisko wielofunkcyjne do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, takich jak: piłka ręczna, nożna, siatkowa czy koszykówka. Hala sportowa ma przesuwane kurtyny dzielące ją na trzy mniejsze sektory, co pozwala na jednoczesne prowadzenie wielu różnorodnych zajęć sportowych. Znajduje się w niej również profesjonalny zeskok do skoku wzwyż. Sala ta posiada również balkon.

-Uczniowie klas młodszych uczą się pływać i mają możliwość rozwijania swych umiejętności w klasach pływackich na kolejnym etapie edukacji w naszej szkole- podkreśla dyrektor placówki. Świetne zaplecze sportowe, doświadczona kadra oraz pasje i talenty uczniów pozwalają odnosić znaczące sukcesy wychowankom ?Czternastki? na terenie miasta, województwa, a nawet kraju.

Do dyspozycji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest odpowiednio wyposażona Sala Integracji Sensorycznej oraz Sala Doświadczania Świata. Zajęcia tam prowadzone są zgodne z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Mają one charakter indywidualny, gdyż program odbywających się tam spotkań dostosowany jest do potrzeb każdego dziecka. W Sali Doświadczania Świata odbywają się również zajęcia z terapii autyzmu.

Wszechstronny rozwój uczniów

W ofercie szkolnej znajduje się bogaty wybór kół zainteresowań. Obok kół naukowych, takich jak: polonistyczne, matematyczne, matematyczno ? przyrodnicze,  informatyczne, fizyczne rozwojowi różnorodnych talentów służą pozalekcyjne zajęcia taneczne, teatralne, sportowe, muzyczne.

Szkoła od lat wychodzi naprzeciw uczniom z różnymi niepełnosprawnościami,  tworząc klasy integracyjne.

Biblioteka PSP 14 jest azylem dla wielu uczniów, którzy cenią sobie spokój i ciszę. W szkole działa Koło Przyjaciół Biblioteki, a biblioteka pełni również funkcję rekreacyjną.

Świetlica szkolna zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla najmłodszych dzieci z klas 0-3. Dysponuje trzema salami. Jedna wyposażona w wygodne kanapy, pufy, rzutnik multimedialny, ekran oraz gry i zabawki dydaktyczne służy do relaksu maluchom. Druga sala przeznaczona jest do zajęć z dziećmi starszymi. Znajduje się tam dziewięć stanowisk komputerowych oraz wiele gier planszowych i zabawek odpowiednich do wieku. W trzeciej sali zwanej bawialnią odbywają się gry i zabawy integracyjne.

Kadra z pasją

W PSP 14 wśród nauczycieli i wychowawców dużą grupę stanowią terapeuci. Na zajęciach z logopedą korygowane są wady wymowy. Uczniowie mogą korzystać z zajęć rewalidacyjnych u tyflopedagoga, który prowadzi terapię usprawniającą wzrok. Surdopedagog zajmuje się nauczaniem uczniów z uszkodzeniem słuchu. ,,Czternastka? jest jedną z nielicznych szkół podstawowych, gdzie uczniowie mogą korzystać z pomocy neurologopedy zajmującego się profilaktyką zaburzeń mowy. Placówka ma również bazę do prowadzenia zajęć korekcji wad postawy. W szkole znajduje się też świetnie wyposażona sala do integracji sensorycznej, dedykowana dzieciom z zaburzeniami rozwoju.W szkolnym gronie pedagogicznym są terapeuci autyzmu oraz oligofrenopedagodzy prowadzący zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. W pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zaangażowanych jest dwóch wykwalifikowanych pedagogów.

Jedyna taka…

Dzięki dyrektor Katarzynie Goworek nauczyciele wprowadzają wiele nowatorskich rozwiązań dydaktycznych. Dla dyrekcji PSP 14 priorytetem jest poziom dydaktyczny i wychowawczy placówki, szacunek, tolerancja, atmosfera sprzyjająca rozwojowi każdego ucznia na miarę jego możliwości.

,,Czternastka? kojarzy się dzieciom i młodzieży nie tylko z nauką, ale również z instytucją kultury organizującą kiermasze, wycieczki, akcje charytatywne oraz imprezy środowiskowe, w których biorą udział całe rodziny. Wszystkie wydarzenia z życia ?Czternastki? dokumentowane są w Kronice Szkoły prowadzonej od 2000 r., jak również na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *