Będzie kanalizacja w Okole

Przed południem w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bałtowie została uroczyście podpisana umowa na wykonanie I etapu kanalizacji w miejscowości Okół, pomiędzy samorządem, a wykonawcą. W spotkaniu, którego gospodarzem był wójt gminy, Hubert Żądło,  uczestniczyli posłowie: Agata Wojtyszek. Andrzej Kryj, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach, Ryszard Gliwiński wraz z dyrektorem, Piotrem Berentowiczem, przewodniczący Rady Gminy, Henryk Cichocki, skarbnik gminy, Paweł Kudas oraz właściciel firmy wykonawczej, Kazimierz Czapka.

-Projekt został wykonany w 2016 roku, ale od tego czasu niestety nie  było środków na realizację tak ważnej inwestycji na terenie gminy ? mówił wójt Hubert Żądło. –  Przed wyborami, w 2018 roku wspólnie z obecnymi tu parlamentarzystami, a także przewodniczącym Rady Gminy, H. Cichockim i radnymi, Zdzisławem Mierzejewskim oraz  Jerzym Dunalem,  obiecywaliśmy, że w Okole kanalizacja zostanie wykonana. Dzisiaj możemy powiedzieć, że dotrzymaliśmy słowa i budowa pierwszego etapu kanalizacji stała się faktem.        

 

Na tę inwestycję gmina  otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z ogólnopolskiego Programu Gospodarki Wodno -Ściekowej Poza Aglomeracjami Miejskimi. Jest to pożyczka umarzalna w 50 proc. Pierwotna kwota to ponad 8,7 mln. Jednak z uwagi na zadłużenie gminy, nie można było wykonać całego zadania, stąd też będzie ono realizowane w dwóch etapach. Pierwszy etap zakładał finansowanie na wysokości 3,8 mln, jednak po przetargu ta kwota zmniejszyła się do 2,7 mln. Pierwszy etap zakłada budowę kanalizacji na odcinku 5 km. Drugi etap to odcinek 10 km, o wartości 7 mln. Tu też gmina liczy na dofinansowanie. Wójt Hubert Żądło podkreślał znaczenie dobrej współpracy, a także dziękował parlamentarzystom za wsparcie, gdyż jak mówił realizacja wszystkich planowanych inwestycji w gminie opiera się na  wsparciu środków rządowych. O dobrej współpracy dla rozwoju gminy i spełnieniu oczekiwań jej mieszkańców mówili także posłowie A. Wojtyszek i A. Kryj. Ryszard Gliwiński, prezes WFOŚ poinformował, że lada dzień zostanie ogłoszony drugi nabór do programu, umożliwiający małym gminom ubieganie się o potrzebne środki do realizacji inwestycji służących mieszkańcom.  Wójt H. Żądło nie ukrywał, że gmina Bałtów  będzie nadal szukać wsparcia w pozyskiwaniu  rządowych funduszy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *