Więcej spawaczy i kierowców

Szkolenia indywidualne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Najwięcej osób zamierza zdobyć uprawnienia spawalnicze. Młodych mieszkańców powiatu interesują też kursy prawa jazdy umożliwiające prowadzenie autobusów i samochodów ciężarowych.
Od kilku lat urzędy pracy mają w swojej ofercie szkolenia indywidualne. Każda osoba bezrobotna może zwrócić się do urzędu o sfinansowanie szkolenia pozwalającego na zdobycie poszukiwanych na rynku kwalifikacji.
Musi jednak spełnić kolejny warunek – przedstawić zobowiązanie pracodawcy, że po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu wymaganych uprawnień, zostanie zatrudniona w jego firmie.
-Na początku roku sporo osób bezrobotnych pyta o kursy spawalnicze ? mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. ?To jeden z najbardziej cenionych i deficytowych zawodów na naszym rynku. Lokalne firmy poszukują spawaczy z odpowiednimi uprawnieniami i każdy uczestnik takiego kursu może liczyć na dobrze płatną pracę. Wielu młodych ostrowczan zainteresowanych jest też ukończeniem kursu prawa jazdy. Kierowca również zalicza się do deficytowych zawodów.
Kierowców brakuje i nie ma miesiąca, by nie pojawiły się nowe oferty pracy. W trudnej sytuacji są zakłady remontowo -budowlane i większe firmy przewozowe. W większych firmach okresowo TIR-y stoją na placu, ponieważ nie ma kto nimi jeździć. Mimo pandemii i niesprzyjającego okresu dla tej branży, kierowców poszukają również firmy zajmujące się przewozem osób. W czwartek na giełdzie pracy pojawiła się kolejna oferta dla kierowcy autobusu.
Pod koniec stycznia br. urząd pracy ogłosił nabór wniosków na nowe formy aktywizacji zawodowej. Najwięcej wpłynęło wniosków stażowych. Do końca ubiegłego tygodnia na staż do firm i zakładów na terenie powiatu ostrowieckiego skierowano już 104 osoby. Kolejnych 116 osób rozpocznie pracę w najbliższych tygodniach. Jak nas informują pracownicy urzędu pracy, oferty wolne, a więc bez wskazania przez pracodawcę konkretnego kandydata, zostały zrealizowane w 90 proc.
Lokalne firmy chętnie korzystają z możliwości dofinansowania z funduszu pracy nowych stanowisk pracy. Na wyposażenie lub doposażenie jednego nowego miejsca pracy urząd przekazuje pracodawcy 25 tys. zł. Pieniądze przeznaczone na doposażenie stanowisk dla 50 osób, rozeszły się błyskawicznie. Kolejne wnioski będzie można składać w maju.
W ubiegłym tygodniu wspominaliśmy o nowym programie aktywizacji osób po 50 roku życia. W powiecie ostrowieckim bez stałego zatrudnienia pozostaje aktualnie blisko 1.200 osób z tej grupy. Są one w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Firmy poszukują raczej młodych, perspektywicznych kandydatów, którzy łatwiej i szybciej przystosują się do pracy w oparciu o nowoczesne technologie i rozwiązania informatyczne. Dlatego osoby z grupy 50+ mogą liczyć na wsparcie. Jeśli zakład lub firma przyjmie takiego pracownika, może liczyć co miesiąc z urzędu pracy na dofinansowanie jego wynagrodzenia w wysokości 1.300 zł. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *