Nielegalne arsenały

W dniu 1 marca 2021 r.. w gminie Ćmielów, na terenie posesji zamieszkałej przez 21-latka, zjawili się ostrowieccy kryminalni wspólnie z policjantami z Komisariatu Policji w Ćmielowie. To, co tam zastali, przeszło ich najśmielsze oczekiwania.
-Policjanci podejrzewali, że 21-latek może posiadać znaczną ilość narkotyków, a nawet nielegalną broń ?mówi aspirant Ewelina Wrzesień, oficer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bardzo skrupulatne przeszukali więc wszystkie pomieszczenia pod kątem narkotyków i broni, a to co znaleźli, przeszło ich oczekiwania. Ujawniono: rewolwer przerobiony na amunicję 9 mm, 2 sztuki amunicji do broni palnej, broń gazową wraz z amunicją w ilości 9 sztuk oraz kilkanaście sztuk m.in. noży, a także pałek. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli susz roślinny o wadze blisko 20 gramów, wstępnie zidentyfikowany jako marihuana oraz blisko 35 gramów białego proszku, wstępnie określonego jako amfetamina.


21-latek trafił do policyjnego aresztu. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut posiadania bez wymaganego zezwolenia broni i amunicji oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. W dniu 2 marca 2021 r. trafił przed oblicze prokuratora. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
-Broń, amunicja, a także narkotyki zostały zabezpieczone do specjalistycznych badań ?dodaje aspirant Ewelina Wrzesień. Przedmioty te zostaną zbadane przez ekspertów oraz biegłych. Wyniki tych badań będą, w połączeniu z innymi dowodami, miały zasadniczy wpływ na zarzuty, jakie ostatecznie zostaną ogłoszone osobie zatrzymanej w tej sprawie.
O dalszych losach zatrzymanej w tej sprawie broni i amunicji zdecyduje sąd.
Bogate zbiory
W Komendzie wojewódzkiej Policji w Kielcach znajduje się depozyt broni. Jak poinformował nadkomisarz Kamil Tokarski, w czerwcu 2012 r. znajdowało się w nim ponad 300 sztuk broni myśliwskiej, sportowej i bojowej, w tym kilkadziesiąt sztuk broni krótkiej oraz kilkanaście tysięcy sztuk amunicji różnego rodzaju i kalibru. Najstarsza broń pochodziła z końca XIX wieku z okresu Austro -Węgier. Najwięcej egzemplarzy broni datowano na czasy II Wojny Światowej. Część z nich zgodnie z postanowieniami sądu przeznaczona była do komisyjnego zniszczenia lub przekazana na rzecz Skarbu Państwa. Niektóre egzemplarze trafi ły do placówek muzealnych. Zabezpieczona broń w depozycie świętokrzyskiej policji pochodziła z całego świata, m. in. z Rosji, Niemiec, Włoch a nawet z Brazylii. Znaczna cześć deponowanej broni wykorzystywana była do celów łowieckich.


Jak poinformował nadkomisarz Kamil Tokarski, do depozytu broni Wydziału Postępowań Administracyjnych najczęściej trafiała broń lub amunicja od osób, które utraciły uprawnienia do jej posiadania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, policjanci obligatoryjnie zabezpieczają broń i amunicję osób, które zostały skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne oraz nieumyślne przeciwko życiu i bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
Policja może również zabezpieczyć prewencyjnie broń osobom, przeciwko którym toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub gdy posiadając pozwolenie nie spełniają warunków jej przechowywania. Osoba przekazująca broń i amunicję do depozytu, z wyjątkiem znalazcy broni i amunicji oraz osoba, która weszła w posiadanie broni lub amunicji po osobie zmarłej, ponosi koszty związane z jej deponowaniem. Wśród broni zabezpieczonej w depozycie znajdował się m. in. Karabin Mosin wz. 1944 ? radziecki karabinek przeznaczony dla piechoty wyposażony w stały składany bagnet, Pistolet Maszynowy PPD- 40 – radziecki pistolet maszynowy z czasów II wojny światowej, Pistolet Maszynowy PPSz wz. 41- radziecki pistolet maszynowy potocznie zwany ?pepeszą, Karabin Mauser model 98- niemiecki karabin powtarzalny, MG-42- niemiecki uniwersalny karabin maszynowy, Niemiecki pistolet sygnałowy z 1940 roku, Vis wz. 35- polskiej konstrukcji pistolet samopowtarzalny, P08 Parabellumniemiecki pistolet samopowtarzalny z czasów I Wojny Światowej.
Mają broń
W województwie świętokrzyskim ponad trzy tysiące osób posiadało pozwolenie na broń myśliwską, ponad 1.000 osób do celów ochrony osobistej, a około dwustu osób posiadało broń sportową. Nie wolno zapominać, że posiadanie broni bez zezwolenia jest przestępstwem. Przepis art. 263 par. 1 stanowi, że kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Według par. 2, kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Co ważne, każda osoba posiadająca broń musi ją przechowywać w odpowiednim miejscu. Policja może skontrolować warunki jej przechowywania. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *