Zabezpieczają skarpę w Gromadzicach

Kilka dni temu na drodze powiatowej w Gromadzicach, w gminie Bodzechów, pojawił się ciężki sprzęt i ekipa budowlana, która rozpoczęła prace przy zabezpieczeniu znajdującej się tam skarpy.
Ułożona po obu stronach drogi skarpa, tworzyła niegdyś urokliwy wąwóz. Jednak poprzez większe natężenie ruchu na drodze, stanowiącej ważny łącznik pomiędzy sąsiednimi gminami, a przede wszystkim przez wody po intensywnych opadach, skarpa uległa osunięciu jesienią ubiegłego. Miejsce to stało się niebezpieczne, a mieszkańcy domów posadowionych wyżej, na skarpie drżeli z obawy, że budynki runą w dół. Trudności kierowcom na tejże drodze sprawiało także omijanie dużych samochodów. Osuwająca się skarpa, stanowiła coraz większe zagrożenie. Nie było wątpliwości co do tego, że działania związane z zabezpieczeniem skarpy należy podjąć jak najszybciej.
Jak mówi Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego, w ramach prac zostaną wykonane roboty ziemne związane z zabezpieczeniem podłoża gruntowego oraz roboty w zakresie wzmocnienia skarpy przy użyciu koszy wypełnionych kamiennym materiałem, co zapobiegnie jej osuwaniu. Roboty są wykonywane na długości 8 metrów i 10 metrów, po obu stronach drogi. W wyniku prac zostaną także przekierowane wody opadowe na drogę powiatową poprzez obudowanie skarpy od góry krawężnikami i korytkami ściekowymi, które zostaną wyłożone kostką brukową.
Prace potrwają do 30 kwietnia br., stąd też kierowcy i mieszkańcy korzystający z drogi powiatowej w Gromadzicach w tym miejscu powinni zachować szczególną ostrożność i cierpliwość z uwagi na ewentualne utrudnienia związane z wykonywaniem robót. Po ich zakończeniu przejazd wąwozem będzie bezpieczny, a skarpa nie będzie zagrażać położonym na niej domostwom. Koszt zadania to blisko 150 tysięcy i jest ono realizowane we współpracy z gminą Bodzechów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *