W Krzemionkach rekonstruują obudowę szybu górniczego

W Muzeum trwają prace modernizacyjne związane z realizacją projektu ?Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich?. Postęp prac zarówno w Krzemionkach jak i w Pałacu w Częstocicach  wskazuje na to, że już w lecie remont zostanie zakończony.

Tymczasem w obiektach, które nie są objęte projektem pracownicy Muzeum własnym sumptem wykonują naprawy i  rekonstrukcje.  Obecnie odnawiana jest rekonstrukcja obudowy szybu górniczego w pawilonie Wojciech w Krzemionkach.

Wykonanie tych prac wymaga zarówno wiedzy, jak i precyzji. Odtworzenie wyglądu górnej części tzw. studniska szybu oparte jest o wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych ponad 20 lat temu przez ekipę Państwowego Muzeum Archeologicznego pod kierownictwem dr. Wojciecha Borkowskiego. W trakcie tych badań odkryto, że wylot szybu posiadał kształt trapezu, a węgle drzewne pozyskane z zasypiska pozwalają się domyślać, że obudowa była wykonana z dębiny. Krzemionkowska rekonstrukcja powstaje zatem z zastosowaniem takiego właśnie materiału. Wzmocnieniu i renowacji podlega także tzw. kleta, czyli owalne zadaszenie nad szybem, które w neolicie miało za zadanie chronić kopalnię przed zalaniem wodami opadowymi. Było też formą schronienia dla górników przebywających na powierzchni. Kształt klety został odtworzony na podstawie śladów po dołkach posłupowych ujawnionych w trakcie badań wokół szybu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *