Czyste świętokrzyskie

Wideokonferencja ?Jak skutecznie wdrażać realizację Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego i uchwałę antysmogową? przybliżyła samorządowcom obowiązujące od 24 lipca 2020 roku akty prawa miejscowego, których wprowadzanie ma poprawić stan powietrza w naszym regionie i doprowadzić do tego, abyśmy żyli w czystym województwie świętokrzyskim.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Czystego Powietrza Bartłomiej Orzeł, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.
– Dyskutowaliśmy o obowiązujących od dnia 24 lipca 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego aktach prawa miejscowego. Pozyskana dziś wiedza będzie pomocna i efektywnie wykorzystywana przez nas wszystkich. Jestem pewien, że jej ugruntowanie przyczyni się do większej ochrony powietrza w regionie ? mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.
Przypomnijmy, że od dnia 24 lipca 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego obowiązują dwa akty prawa miejscowego ? uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia ?Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych? oraz w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
W celu przybliżenia samorządowcom z województwa obowiązków oraz zakazów zawartych w tych dwóch uchwałach, Urząd Marszałkowski zorganizował wideokonferencję, podczas której poruszono ważne tematy dotyczące dostępnych narzędzi finansowych i organizacyjnych, które pozwolą na kontynuację realizacji działań naprawczych oraz monitoringowych.

– Ze statystyk wynika jasno: smog powoduje, że każdego roku umiera ponad 40 tysięcy osób. Czyste powietrze i czyste świętokrzyskie to nasz cel. Rząd przeznacza 109 mld złotych na walkę ze smogiem i walkę o czyste powietrze. Jest czas, aby do 2029 roku te środki wydać na działania, które ograniczą emisję spalin. Aby to osiągnąć, ważna jest skuteczna współpraca z samorządowcami ? mówi Marek Jońca, który podkreślił, że świadomość społeczeństwa na temat czystego i zdrowego środowiska jest coraz większa. ? W naszym regionie jest do wymiany 160 tysięcy kotłów o niskiej sprawności, nieekologicznych. To duże przedsięwzięcie i dzisiejsza konferencja przybliża nas do tego celu.
Na spotkaniu informację na temat programów Czyste powietrze oraz Stop Smog przedstawił Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. O zadaniach, jakie spoczywają na jednostkach samorządu terytorialnego, wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego i uchwały antysmogowej mówiła Wioletta Czarnecka, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Ze strategią finasowania działań naprawczych w ramach przyszłego okresu programowania zapoznał uczestników Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Prelekcje wygłosili także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta i Gminy Morawica i Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Konferencja została objęta patronatami honorowymi ministra klimatu i środowiska, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz szefa Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *