Świętokrzyscy Terytorialsi zaprzysiężeni

Przysięga wojskowa, to kilka prostych, a zarazem uroczystych słów, które wiążą  ochotnika ze służbą wojskową. Stanowi akt lojalności żołnierza wobec kraju i sił zbrojnych. To pierwsze w 2021 roku ważne zobowiązanie podjęli kolejni ochotnicy do służby w WOT.

Dziś w niedzielę 28 marca o godzinie 12.00 blisko 90 żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. cc. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. ,,Nurt? złożyło przysięgę wojskową na kieleckiej Bukówce. Konieczne było dostosowanie się do wymaganych obostrzeń w dobie panującej od roku pandemii. Uroczystość poprzedziła  msza święta w intencji żołnierzy składających przysięgę, odprawiona o godz. 10 w kaplicy na terenie kompleksu wojskowego na Bukówce.

28.03.21.p.por.d.wos (1)
28.03.21.p.por.d.wos (2)
28.03.21.p.por.d.wos (3)
28.03.21.p.por.d.wos (4)
28.03.21.p.por.d.wos (5)
28.03.21.p.por.d.wos (6)
28.03.21.p.por.d.wos (7)
28.03.21.p.por.d.wos (8)
28.03.21.p.por.d.wos (9)
28.03.21.p.por.d.wos (10)
28.03.21.p.por.d.wos (11)
28.03.21.p.por.d.wos (12)
28.03.21.p.por.d.wos (13)
28.03.21.p.por.d.wos (14)
28.03.21.p.por.d.wos (15)
28.03.21.p.por.d.wos (16)
28.03.21.p.por.d.wos (17)
28.03.21.p.por.d.wos (18)
28.03.21.p.por.d.wos (19)
28.03.21.p.por.d.wos (20)
28.03.21.p.por.d.wos (21)
28.03.21.p.por.d.wos (22)
28.03.21.p.por.d.wos (23)
28.03.21.p.por.d.wos (24)
28.03.21.p.por.d.wos (25)
28.03.21.p.por.d.wos (26)
previous arrow
next arrow
28.03.21.p.por.d.wos (1)
28.03.21.p.por.d.wos (2)
28.03.21.p.por.d.wos (3)
28.03.21.p.por.d.wos (4)
28.03.21.p.por.d.wos (5)
28.03.21.p.por.d.wos (6)
28.03.21.p.por.d.wos (7)
28.03.21.p.por.d.wos (8)
28.03.21.p.por.d.wos (9)
28.03.21.p.por.d.wos (10)
28.03.21.p.por.d.wos (11)
28.03.21.p.por.d.wos (12)
28.03.21.p.por.d.wos (13)
28.03.21.p.por.d.wos (14)
28.03.21.p.por.d.wos (15)
28.03.21.p.por.d.wos (16)
28.03.21.p.por.d.wos (17)
28.03.21.p.por.d.wos (18)
28.03.21.p.por.d.wos (19)
28.03.21.p.por.d.wos (20)
28.03.21.p.por.d.wos (21)
28.03.21.p.por.d.wos (22)
28.03.21.p.por.d.wos (23)
28.03.21.p.por.d.wos (24)
28.03.21.p.por.d.wos (25)
28.03.21.p.por.d.wos (26)
previous arrow
next arrow
fot. ppor. OT Daniel Woś 

Wszystkie czynności związane z uroczystością, były dostosowane do obecnych wymogów bezpieczeństwa i zaleceń służb sanitarnych. Żołnierze składali przysięgę stojąc w maseczkach w odległości 2 m. od siebie. Na uroczystości nie było, zwykle licznego grona znamienitych gości oraz rodzin bliskich żołnierzy, a sama oprawa przysięgi została ograniczona do niezbędnego minimum.

Nowi terytorialsi, zanim stanęli na placu gotowi wypowiedzieć słowa roty przysięgi, musieli ukończyć szkolenie podstawowe – tzw. ?szesnastkę?. W czasie niełatwego szkolenia musieli przyswoić wiedzę między innymi  z zakresu posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, topografii oraz taktyki. Ich nabyte umiejętności zostały sprawdzone egzaminem praktycznym, który zdawali na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Dębie pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów 10. ŚBOT. Do przysięgających dołączyło ponad 50 żołnierzy rezerwy, którzy po 8 ? dniowym szkoleniu również zasilili szeregi brygady.

Wśród nowych żołnierzy dominują mający wykształcenie średnie – oni stanowią blisko 3/4 wszystkich. Około 1/4 stanowią osoby z wykształceniem wyższym.  Licznie reprezentowani są studenci i uczniowie. Nieco ponad 1/3 stanowią kobiety. Potwierdza to trend o coraz większym zainteresowaniu wojskiem wśród pań.  Wśród przysięgających byli m.in.  trener personalny, operator sprzętu ciężkiego, sędzia judo, leśniczy, pracownicy administracji, bokser, pielęgniarki i pedagodzy.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służbę pełni już blisko 28 tys. żołnierzy, z tego ponad 24 tys. stanowią ochotnicy. Formacja aktywnie wspiera walkę państwa z pandemią koronawirusa. Każdego dnia nawet sześć tysięcy żołnierzy WOT wraz z żołnierzami wojsk operacyjnych wspiera szpitale i placówki medyczne, pobiera wymazy, wspiera szczepienia, seniorów oraz kombatantów, organizacje pozarządowe oraz samorządy.

Misją 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. majora cc. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. ?Nurt? jest obrona i wspieranie społeczności województwa świętokrzyskiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *