Rewitalizacja z Gombrowiczem w tle

Klub seniora i świetlica, bieżnia dla pasjonatów sportu, termomodernizacja budynków, utworzenie szlaku Witolda Gombrowicza ? a wszystko to w ramach projektu rewitalizacji Bodzechowa, na którą samorząd gminny uzyskał unijne dofinansowanie.
? To kolejne przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i kulturalne ? mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, który podpisał umowę na realizację projektu ?Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców?.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Jego całkowita wartość to 4 mln 260 tys. zł, z czego dofinansowanie z RPOWŚ zamknęło się w kwocie 3 mln 337 tys. zł (w tym z EFRR 3 mln 143 tys. zł, zaś z budżetu państwa 194 tys. zł).


W ramach projektu zaplanowano m.in. termomodernizację budynków wielorodzinnych na Osiedlu Robotniczym, poprawę techniczną bloków przy ul. Fabrycznej, budowę drogi łączącej ul. Opatowską z ul. Szosik, utworzenie w budynku OSP klubu seniora i świetlicy oraz budowę bieżni na boisku szkolnym w Bodzechowie. Powstanie także produkt turystyczny ? Szlakiem Witolda Gombrowicza po Bodzechowie, który mieszkańcom i turystom ma przypomnieć związki rodziny pisarza z tą miejscowością. Dziadek Witolda ? Ignacy Kotkowski był właścicielem całego kompleksu gospodarczego w Bodzechowie ? fabryki żelaza, kopalń, lasów, łąk oraz rozległych dóbr ziemskich. Dzięki rewitalizacji przestrzeń związana z literackimi tradycjami miejscowości zyska nowy wymiar. Warto dodać, że powierzchnia obszarów objęta rewitalizacją to ponad 2 ha.
? Cieszę się, że kolejna świętokrzyska gmina realizuje przy wsparciu środków unijnych projekt rewitalizacyjny ? dodaje marszałek Andrzej Bętkowski. ? Samorządy w mijającej perspektywie finansowej Unii Europejskiej zyskały szansę na przekształcanie obszarów zdegradowanych i nadawanie im nowych funkcji. Dzięki działaniom w ramach projektów rewitalizacyjnych zaniedbane, często znajdujące się w złym stanie, obszary zyskają nowe oblicze, a dla mieszkańców zostanie stworzona przestrzeń wypoczynku i integracji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *