Nasz prawnik wyjaśnia. Seniorzy, którzy nie muszą płacić abonamentu RTV

-Mam ukończone 60 lat i od miesiąca jestem emerytem ?mówi czytelnik. Czy osoby w moim wieku, z ustalonym prawem do świadczenia z ZUS, są w tym roku zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu radiowo – telewizyjnego? Jeśli tak, to czy obowiązują przy tym jakieś dodatkowe kryteria?

-Jak wynika z Rozporządzenia KRRiT, jedną z grup zwolnionych z płacenia na publiczne media są osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury ? wyjaśnia Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, i piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 247 25 00). Wysokość emerytury brutto nie może jednak przekraczać 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia za 2020 r. wynosi 5.167,47 zł brutto, w związku z tym 50 proc. tego wynagrodzenia, to 2.583,74 zł.
Tak więc emeryt po 60. roku życia, który po tegorocznej waloryzacji ma emeryturę niższą niż 2.583,74 zł brutto i dopełni niezbędnych formalności, nie musi płacić abonamentu RTV.
Ponadto z płacenia abonamentu są zwolnione osoby, które: zaliczono do I grupy inwalidzkiej, mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy, są w znacznym stopniu niepełnosprawne, pozostają w trwałej lub okresowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, ukończyły 75. rok życia, a także inwalidzi wojenni lub wojskowi, kombatanci będący inwalidami i członkowie rodzin pozostali po kombatantach, osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną, osoby niesłyszące lub z obustronnym upośledzeniem słuchu, niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., uprawnieni do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, bezrobotni posiadający prawo do zasiłków przedemerytalnych oraz świadczeń przedemerytalnych.
Formalności związane ze zwolnieniem z opłacania abonamentu RTV można załatwić w dowolnym urzędzie pocztowym. Na miejscu należy okazać dowód osobisty, decyzję ZUS o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzję o przyznaniu albo waloryzacji emerytury) oraz oświadczenie. 
Osoby, które osiągnęły wiek 75 lat takiego dokumentu z poczty nie muszą uzyskiwać. Są zwolnione z opłaty abonamentu automatycznie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *