Gmina chce wyremontować kładkę nad Kamienną

Dziś ma nastąpić otwarcie ofert, które wpłynęły w przetargu na remont kładki dla pieszych nad rzeką Kamienną, zlokalizowanej przy ul. F. Focha w Ostrowcu Świętokrzyskim.Zakres remontu przewiduje: wymianę balustrad, rozbiórkę i odtworzenie płyty pomostowej z elementów prefabrykowanych, oczyszczenie wraz z odtworzeniem nadmiernie skorodowanych stalowych elementów nośnych, wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowej, wykonanie wzmocnienia pasów dźwigarów w rejonie podpory pośredniej, wymianę istniejących łożysk na łożyska z elastomeru, nadbudowę istniejących ścian przyczółków do nowego poziomu pomostu, wymianę przykrycia szczelin dylatacyjnych, wykonanie żywicznej nawierzchni pomostu.
Na ten cel Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zamierza przeznaczyć kwotę 300.000,00 zł brutto, zabezpieczoną w budżecie. Termin zakończenia robót został określony na 200 dni od daty zawarcia umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą robót.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *