Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest: Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy. POSTAW NA BHP (Anticipate, prepare and respond to crises – Invest Now in Resilient Occupational Safety and Health Systems).

-Kiedy i dlaczego ustanowiono 28 kwietnia jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych?

-Celem obchodów tego Dnia jest propagowanie problematyki BHP i najnowszych trendów z tym związanych ?mówi Adam Derza ? Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach. Ma również uświadomić ogromną skalę zdarzeń skutkujących urazami, chorobami oraz śmiertelnością. Dzień ten przypomina o ofiarach wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz o  konieczności prowadzenia stałych i kompleksowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Wspominając ofiary wypadków, powinniśmy się zastanowić czy robimy wszystko, aby zapobiegać tragicznym zdarzeniom w pracy.

-Miarą stanu bhp są wypadki przy pracy. Jak wyglądała sytuacja w tym zakresie w ubiegłym roku na terenie woj. świętokrzyskiego?

-Ostatni rok przyniósł niespotykane dotąd kryzysowe warunki pracy  oraz stres związany pandemią. Obowiązkowemu badaniu okoliczności i przyczyn przez PIP  podlegają wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe. W ubiegłym roku inspektorzy pracy na terenie województwa świętokrzyskiego zbadali okoliczności i przyczyny 52 wypadków w pracy, w tym 6 zbiorowych. Zginęło w nich 8 osób, a 52 zostało poszkodowanych, 24 osoby doznały ciężkich obrażeń ciała. Zdecydowana ich większość miała miejsce w branżach tzw. wysokiego ryzyka, tj.  w przetwórstwie przemysłowym (37 % poszkodowanych) i w budownictwie (28 % poszkodowanych). Blisko połowę poszkodowanych stanowiły osoby pracujące krócej niż jeden rok w danej firmie. 

-Jakie były przyczyny, które doprowadzają do tragicznych w skutkach zdarzeń wypadkowych? 

-Przyczyną wypadków od wielu lat jest przede wszystkim czynnik ludzki (42 %) tj.  nieprawidłowe postępowanie pracowników spowodowanego zmęczeniem, pośpiechem, lekceważeniem zagrożenia, ryzykanctwem czy brawurą. Równie istotne przyczyny wypadków związane są z organizacją pracy (42 %), tj. tolerowanie przez nadzorujących odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny. Brak: dostatecznego nadzoru, instruktażu stanowiskowego, szkolenia okresowego, instrukcji – prowadzenia procesu technologicznego, eksploatacji urządzeń energetycznych,  a także obsługi maszyn i urządzeń.

-Patrząc na  przyczyny wypadków, widać, że wielu nieszczęśliwych zdarzeń dałoby się uniknąć. W tym miejscu narzuca się więc kilka pytań. Czy pracownikom brakuje dobrych nawyków związanych z BHP? Czy wiedza szefów firm  na temat bezpieczeństwa i higieny pracy jest wystarczająca?

To przecież pracodawca i jego służby tworzą politykę bezpieczeństwa i higieny pracy, definiują zagrożenia, wprowadzają normy postępowania i w końcu tworzą swoją własną kulturę bezpieczeństwa.

-Czy pracodawcy właściwie prowadzą postępowania powypadkowe?

-Nasze kontrole wskazują na wiele nieprawidłowości. Błędy polegają na nieprawidłowej kwalifikacji zdarzeń, nieprawidłowym składzie zespołu powypadkowego, opóźnieniu w rozpoczęciu badania wypadku, a przede wszystkim na nie ustalaniu prawdziwych przyczyn wypadków i adekwatnych środków profilaktycznych. Często zamieszczane są w protokole powypadkowym informacje, które z wypadkiem nie są związane i nie identyfikują istotnych okoliczności zdarzenia.

-Jakie działania prowadzi Inspekcja Pracy, aby poprawić stan bezpieczeństwa?

-We współpracy m.in. ze związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy, organizacjami pracodawców i samorządami prowadzone są działania informacyjne i doradcze oraz szeroko rozumiane działania edukacyjne. Wskazujemy na ?koszty? jakie generują wypadki. Mobilizujemy pracodawców do poprawy warunków pracy poprzez udział w programach prewencyjnych PIP prowadzonych na terenie woj. świętokrzyskiego. Z uwagi na okres pandemii działania te przyjęły również formę online.

-Dziękujemy za rozmowę. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *