Dyskusja o Parku Kulturowym Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną

W miniony piątek w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki odbyło się spotkanie, dotyczące tworzenia Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną.
Dyskutowano na temat koncepcji ochrony dobra światowego dziedzictwa.
Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, na terenie których planowane jest utworzenie parku kulturowego, a więc Bodzechowa, Ćmielowa, Ożarowa, Bałtowa, Wojciechowic, powiatu ostrowieckiego i opatowskiego, a także przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
O założeniach tworzonego parku mówił Janusz Korzeń z Fundacji Karkonoskiej, projektant krzemionkowskiego parku kulturowego. Zakłada się, że będzie liczył 13 tys. hektarów i rozciągał się od Bałtowa, aż po Wojciechowice. Osią spinającą park będzie dolina rzeki Kamiennej. Poza tym, projektodawców czeka opracowanie planu ochrony, a gminy zmiany miejscowych planów zagospodarowania, na co chcą pozyskać środki z zewnątrz. Zgodę na utworzenie parku będą musiały także wydać wszystkie jego samorządy, na których jest planowany, a przede wszystkim mieszkańcy poszczególnych miejscowości. A z tym już nie jest tak różowo?


Burmistrz Ćmielowa Joanna Suska od dawna kwestionuje obszar, na którym ma być usytuowany park kulturowy, znacznie ograniczający działalność potencjalnych nowych przedsiębiorców i inwestorów. Mieszkańcy z kolei chcieliby dokładnie wiedzieć, jakie czekają ich ograniczenia, choćby przy zabudowie domków jednorodzinnych i czy tereny wokół Gawrońca i Borowni, jako komponenty światowego dziedzictwa, będą udostępnione turystom?
Wójt Bałtowa pytał, czy na terenie parku gmina będzie miała możliwość utworzenia zbiornika retencyjnego? Janusz Korzeń stwierdził, że na obszarze parku kulturowego niedopuszczalny będzie montaż ferm wiatrowych i fotowoltaicznych. Rolnicy z obrzeży gminy Wojciechowice, gdzie występują żyzne gleby pytali, czy dozwolona będzie głęboka orka?
Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher pytał natomiast o to, czy jest podstawa praw na umożliw iająca zaprzestanie działalności wydobywczej kamieniołomu Śródborze? Pojawiły się także rozbieżności, związane ze strefą buforową i otuliną parku.
Co prawda Komitet UNESCO nie wyznaczył terminu zakończenia prac związanych z utworzeniem parku kulturowego, ale dyrekcja Muzeum Historyczno -Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim chciałaby, aby cezurą był koniec br. Z pewnością jednak projektodawców parku czekają liczne spotkania z mieszkańcami, które rozwieją ich wątpliwości. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.