Więcej unijnych milionów dla naszego województwa

Jak nas poinformowało Biuro Prasowe Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w negocjacjach programu regionalnego na lata 2021-2027, kwota wsparcia naszego regionu wzrosła o 297,4 mln euro i wynosi teraz 1 mld 403 mln euro! Takie rozstrzygnięcia zapadły w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Ostateczna alokacja na lata 2021 – 2027 wynosi 1 mld 403 mln euro, czyli jest o ponad 38 mln euro większa niż środki, którymi nasz region dysponował w obecnej, kończącej się perspektywie unijnej. To wielki sukces i powód do zadowolenia! Także dodatkowe środki ponad te, którymi dysponowaliśmy w latach 2014 – 2020 przełożą się na konkretne działania i efekty – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Alokacja na region liczona per capita również będzie większa niż w obecnej perspektywie i wyniesie 1 137 euro. Wzrasta również udział województwa świętokrzyskiego w alokacji wszystkich szesnastu programów regionalnych – z 4,36 proc. do 4,94 proc.
– Region dodatkowo skorzysta ze środków programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Szacunkowo może to być ok. 418 mln euro – dodaje marszałek województwa. Nie ma on wątpliwości, że dodatkowe unijne fundusze udało się wywalczyć dzięki dobrze i racjonalnie przygotowanym założeniom programu regionalnego na lata 2021 – 2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

– Opracowane priorytety odzwierciedlają to, co zostało zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. To przemyślany, służący rozwojowi regionu program, który stawia przede wszystkim na konkurencyjną gospodarkę i jest silnie skoncentrowana na kwestiach środowiskowych. Chcemy także inwestować w naszych mieszkańców, ich edukację, wiedzę i rozwój – podkreśla marszałek Bętkowski.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *