Co trzeci mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego jest w pełni zaszczepiony

Wciąż straszy się nas czwartą falą zakażeń covid-19, która ma nadejść jesienią. Jest wielu fachowców, którzy podkreślają, że będzie ona najgroźniejsza ze wszystkich dotychczasowych. Jednocześnie podkreśla się, że byłoby dobrze, gdyby do jesieni w pełni zaszczepione było około 70% społeczeństwa, gdyż udałoby się znacznie ograniczyć skutki zakażeń. Już dziś jednak wiadomo, że będzie to niemożliwe.
W naszym mieście w pełni zaszczepiony jest co trzeci mieszkaniec. Nie ma natomiast badań i danych, które udzieliłyby nam odpowiedzi na pytania, czy to efekt sceptycyzmu mieszkańców, organizacji szczepień, czy też nieregularnych dostaw szczepionek?
Jeśli chodzi o gminy naszego powiatu ostrowieckiego, to najwyższy procent w pełni zaszczepionych występuje w Ostrowcu Świętokrzyskim (31,6%). Na kolejnych miejscach znajdują się: Bodzechów (26,9%), Kunów (25,6%), Ćmielów (24,2%), Bałtów (23,4%) i Waśniów (18,4%). W naszym mieście 29196 osób zostało zaszczepionych jedną dawką. Natomiast 21329 osób zostało w pełni zaszczepionych. W rankingu krajowym gmin Ostrowiec Świętokrzyski plasuje się na 366 miejscu. Jak te dane przedstawiają się na tle innych miejscowości województwa świętokrzyskiego i kraju?
W naszym województwie najwięcej w pełni zaszczepionych mieszka w Sandomierzu (39,4%), Kielcach (37,1%), Jędrzejowie (35,2%) i Zawichoście (34,5%). Wszystkie gminy naszego powiatu wyprzedzają także takie miejscowości, jak Połaniec, Starachowice, Busko-Zdrój, Skarżysko-Kamienna i Staszów. Z kolei w rankingu krajowym osób w pełni zaszczepionych prowadzi Gdańsk (45,7%) przed Sopotem (45,5%) i Podkową Leśną. W najbardziej interesującym nas, pod kątem Ostrowca Świętokrzyskiego, rankingu gmin średnich prowadzi Sopot przed Piasecznem (39,5%) i Siemianowicami Śląskimi (38,8%). W kategorii dużych miast na czele znajduje się Gdańsk przed Warszawą (44,4%), Wrocławiem (43,8%) i Gdynią (42,9%).
Analizę tych danych z ubiegłotygodniowego, piątkowego poranka przygotowaliśmy według danych Centrum e-Zdrowia. Dane są aktualizowane każdego dnia do godziny 13. Przypisanie osoby zaszczepionej do danej gminy odbywa się według algorytmu, który do numeru PESEL osoby zaszczepionej przyporządkowuje adres zamieszkania na podstawie 5 źródeł danych. Algorytm został skonstruowany tak, aby wyznaczony adres był jak najbardziej zbliżony do faktycznego adresu zamieszkania zaszczepionego pacjenta, biorąc także pod uwagę takie czynniki jak kompletność danych i ich jakość. 5-stopniowy algorytm przyporządkowujący adresy korzysta z baz danych Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, Indywidualnego Konta Pacjenta, Karty Szczepień, Adresu Zameldowania. Pod uwagę brane są wyłącznie adresy, dla których udało się wyznaczyć poprawny kod TERYT gminy. Raz ustalony adres pacjenta stanowi trwałe przypisanie pacjenta do gminy – pozostaje bez zmian, niezależnie od okoliczności. Każdej gminie przyporządkowano liczbę zaszczepionych mieszkańców według 2 kryteriów: liczby osób zaszczepionych min. 1 dawką, liczba osób w pełni zaszczepionych (po 2 dawkach szczepionki 2-dawkowej oraz po 1 dawce szczepionki 1-dawkowej). Do liczby zaszczepionych mieszkańców wliczane są tylko osoby posiadające
numer PESEL oraz, które podały numer PESEL przy szczepieniu. Dodatkowo dla każdej gminy zostały obliczone wskaźniki wszczepienia według zdefi – niowanego wzoru. Liczba osób zamieszkujących daną gminę jest wyznaczona w oparciu o dane demograficzne dostarczone przez GUS według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *