Dramatycznie brakuje krwi…

Z powodu wzrostu zapotrzebowania na krew w szpitalach, przy malejącej liczbie krwiodawców w okresie wakacyjnym, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach prosi o pilne zgłaszanie się do placówek służby krwi na terenie województwa świętokrzyskiego.

W regionie dramatycznie brakuje krwi

Na chwilę obecną potrzebne są jednostki krwi niemal wszystkich grup:

  • 0 Rh+,
  • 0 Rh-,
  • A Rh+,
  • A Rh-,
  • B Rh+,
  • B Rh-
  • oraz AB RH-

Kto może oddać krew

Krew oddać może każda osoba dorosła (18-65 lat), która jest zdrowa, waży co najmniej 50 kg, w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie poddana była zabiegom chirurgicznym, zabiegowi tatuażu, czy przekłucia uszu, nie chorowała na żółtaczkę i inne choroby zakaźne. Dawcami krwi nie mogą być kobiety: w ciąży, po porodzie lub zakończeniu ciąży w czasie 6 miesięcy; w okresie menstruacji i do trzech dni po jej zakończeniu.

Na krwiodawców czekają pracownicy punktów poboru krwi w Kielcach, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej (od 1 lipca), Końskich, Ostrowcu. Szczegóły dotyczące godzin pracy stacji dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Centrum.

Apel

Lekarze apelują również do ozdrowieńców ? osób, które przechorowały infekcję Covid-19, lub u których wykryto przeciwciała, o oddawanie osocza. Substancja ta jest wykorzystywana w procesie leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem, z ciężkim przebiegiem choroby. Chętni do oddania osocza muszą być w wieku od 18. do 60. roku życia. Mogą oddać osocze, jeśli od ostatniego badania w kierunku koronawirusa, które dało wynik ujemny, minęło 14 dni i w przeszłości nie otrzymały transfuzji krwi, lub jej składników. Osocze oddać można w stacji krwiodawstwa w Kielcach i w Sandomierzu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *