Burmistrz Kunowa Lech Łodej z jednogłośnym absolutorium

Udzieleniem jednogłośnym absolutorium, wotum zaufania i przyjęciem raportu o stanie gminy  za 2020 rok obecni na sesji radni Rady Miejskiej w Kunowie ocenili pracę burmistrza Lecha Łodeja.

Choć rok 2020 był naznaczony pandemią , gmina Kunów nie zwolniła tempa i realizowała duże zadania inwestycyjne, ważne dla mieszkańców gminy. Wśród nich to remont powiatowej   ul. Warszawskiej o wartości 59.944,79 zł, ul. Wiatracznej w Janiku o wartości 114.960 zł, przebudowa dróg gminnych  – ul. Słowackiego, ul. Prostej, ul. Krzywej, tzw. ?dyrektorówki? i ul. Wesołej w Wymysłowie oraz rozpoczęcie pierwszego etapu budowy kanalizacji w Janiku. To także wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne o wartości 60 tysięcy. Wśród zrealizowanych zadań jest także wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie budynku po dawnym technikum, gdzie zostanie utworzone centrum kultury oraz na zagospodarowanie budynku po szkole w Dołach Biskupich na środowiskowy Dom Samopomocy. Do sukcesu samorządu należy również porozumienie z gminą Ostrowiec Świętokrzyski na oczekiwany przez mieszkańców powrót kursów autobusów MZK. W 2020 roku zrealizowano również zakup busa dla osób z niepełnosparwnościami i wykonano remont łazienek w szkole podstawowej w Kunowie  z uwzględnieniem potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, a także doposażono szkolną stołówkę w Janiku.

 Burmistrz Lech Łodej nie ukrywa, że pomimo trudnego czasu pandemii, jest to szczęśliwy czas dla rozwoju  gminy Kunów. Dzięki sprawnie przeprowadzonym przetargom i wykorzystywanym szansom na dofinansowania z zewnętrznych programów, udało się poczynić duże oszczędności, które mają swoje realne przełożenie na realizację zadań w bieżącym roku. Jak mówiła podczas obrad skarbnik gminy, Danuta Fijas, budżet jest w bardzo dobrej kondycji i zamknął się nadwyżką w wysokości 2,1 mln zł. Pozwala to na bezpieczne planowanie kolejnych zadań spełniających oczekiwania mieszkańców. Jak zaznacza burmistrz L. Łodej, przez 6 lat jego pracy na tym stanowisku, w gminie wykonano inwestycje na około 40 milionów, przy dofinansowaniu środków zewnętrznych w wysokości 50 proc. Samorząd zlecił także wykonanie audytu finansowego niezależnej firmie obejmującego analizę finansową  od 2016 roku. Wykazała ona, że dochody gminy systematycznie rosną, a poziom wzrostu od 2016 roku wyniósł 12 mln zł. Ponadto dokument wykazuje prawidłowe gospodarowanie finansami i kierowanie się zasadami oszczędności, rzetelności oraz skuteczności w realizowaniu dochodów. Burmistrz L. Łodej dziękował radnym za jednogłośne udzielnie  absolutorium i wotum zaufania. Dziękował także za współpracę radnym,  z przewodniczącym Rady Miejsiej, Piotrem  Bekiem.

-Bardzo serdecznie dziękuję za jednogłośne absolutorium. To wyjątkowa chwila. Dziękuję za bardzo dobrą współpracę, za doradztwo, które procentuje. Nasza gmina jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Rozwijamy się. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale patrzę z optymizmem w przyszłość. Rok 2020 był rokiem inwestycji. To jest nasze wspólne dzieło. To absolutorium dedykuję wszystkim radnym, bo to oni podejmują uchwały dotyczące zadań realizowanych w naszej gminie. Cieszy mnie, że kolejny rok z rzędu otrzymuję absolutorium i wotum zaufania, i że radni, którzy nie startowali w wyborach z mojego komitetu, przyjmują moje propozycje i głosują w imieniu mieszkańców. Nasza gmina rozwija się dynamicznie dzięki mądrości radnych. Dużo dobrego się dzieje, dzięki wzajemnemu zrozumieniu i bardzo dobrej współpracy z myślą o mieszkańcach i przyszłości naszej gminy Kunów ? mówi burmistrz L. Łodej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *