O budowie stadionu lekkoatletycznego mówi się od dwóch dekad. Z pomocą przyjdzie „Polski Ład”?

Jak sięgamy pamięcią, o budowie stadionu lekkoatletycznego w naszym mieście przy ulicy Żeromskiego mówi się od tak dawna, że nawet inicjatorzy tego pomysłu zapomnieli, kiedy z nim wystąpili na publicznym forum.
Wciąż więc aktualne jest pytanie: skoro mamy nowoczesną pływalnię, zaspokający potrzeby stadion piłkarski, to dlaczego nie możemy mieć obiektu lekkoatletycznego z porządną bieżnią?
Jak się dowiadujemy, budowa stadionu lekkoatletycznego planowana była do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W 2018 roku ze względu na zapisy regulaminów ogłoszonych konkursów, powiat nie złożył wniosku o dofinansowanie projektu. Zadanie po prostu nie kwalifikowało się do dofinansowania. Na przełomie 2018/2019 roku odbyto jednak szereg kolejnych spotkań z dyrekcją Szkoły Mistrzostwa Sportowego i ustalano rzeczywiste zapotrzebowanie szkoły na infrastrukturę sportowo-treningową. Powiat ostrowiecki nie składał broni i w związku z ogłoszonym przez ministra sportu w kwietniu 2020 roku ?Programem inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2020?, złożył zgłoszenie budowy stadionu lekkoatletycznego jako gotowego do realizacji w ramach II etapu wraz z niezbędnymi załącznikami. Przy okazji, postarano się, by projekt w 2020 roku uzyskał pozytywną opinię wydaną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.


Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2024, a szacunkową wartość projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, określono na kwotę 12 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków ministerstwa miało sięgnąć 8,4 mln zł i było na poziomie 70% wartości zadania. Pozostałe 30% wartości zadania, czyli kwotę 3,6 mln zł, miał stanowić wkład własny powiatu.
Niestety, w piśmie z 8 marca 2021 roku, które nadeszło na ulicę Iłżecką z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, poinformowano, że zadanie nie zostało zakwalifikowane do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu?
Nasz powiat planowane zadanie chciał także sfinansować z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nabór wniosków rozpoczął się 10 grudnia 2020 roku. I znów, w marcu 2021 roku nadeszła informacja, że wniosek nie uzyskał wsparcia? Wszystkie składane przez powiat wnioski zawierają pełną dokumentację projektową, czyli projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także przedmiary robót wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę. Sportowcy więc co najwyżej wciąż mogą pomarzyć o inwestycji za 12 milionów.
Powiat, mimo trudnego stanu finansów zarówno samorządu, jak i szpitala, jest wciąż gotów zapewnić tak duży wkład własny dla tej ważnej dla naszej młodzieży inwestycji. W dotychczasowych projektach aplikacyjnych przy budowie stadionu lekkoatletycznego uwzględniono wiele elementów infrastruktury, która tworzy nowoczesną i atrakcyjną przestrzeń dla sportowców profesjonalistów, jak i amatorów. Głównym elementem jest położona centralnie arena lekkoatletyczna. W jej ramach ma powstać profesjonalna 6-torowa bieżnia ogólna o długości 400 metrów oraz 8-torowa bieżnia na 100 metrów, a także trawiaste boisko do piłki nożnej. Warto pokreślić, że bieżnia będzie wykonana z materiałów poliuretanow ych, których używa się na obiektach o statusie międzynarodowym. Ponadto w ramach areny lekkoatletycznej będzie można organizować zawody w skoku o tyczce, skoku w dal, rzucie oszczepem, rzucie dyskiem, pchnięciu kulą, skoku wzwyż. Mają też powstać również boiska do gier zespołowych (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka) ze specjalną nawierzchnią. Całość zostanie wzbogacona o oświetleniem o odpowiedniej mocy. W projekcie nie zapomniano o trybunach dla kibiców, które mają pomieścić 280 fanów sportu. Ważnym elementem integralnym z trybunami będzie budynek, który posłuży sportowcom
jako szatnie oraz będzie miejscem przechowywania sprzętu sportowego. Ponadto założono budowę około 50 miejsc parkingowych. Wśród nich będą również miejsca dla niepełnosprawnych oraz autobusów.
Trzymamy kciuki, by wreszcie aplikacje o środki zewnętrzne przyniosły oczekiwany sukces, tym bardziej że -jak się dowiadujemy – budowa stadionu mogłaby być sfinansowana z programu „Polski Ład”.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.