Święto pracowników ostrowieckiego PKS

W dniu wspomnienia św. Krzysztofa i ustanowionego 25 lipca Dnia Bezpiecznego Kierowcy, a także w 75. rocznicę powstania PKS Ostrowiec w Kolegiacie św. Michała Archanioła odprawiona
została Msza święta w intencji kierowców, podróżnych oraz pracowników PKS Ostrowiec.
W uroczystej Mszy świętej udział wzięli obecni i byli pracownicy PKS Ostrowiec, ich rodziny, członkowie zarządu i rady nadzorczej spółki, przedstawiciele wszystkich związków zawodowych, nasi parlamentarzyści: senator Jarosław Rusiecki i poseł Andrzej Kryj, a także wicestarosta Andrzej Jabłoński, przewodniczący Świętokrzyskiej ?Solidarności? Waldemar Bartosz, komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej i Policji, przedstawiciele gmin, z którymi  współpracuje ostrowiecki PKS. Obecny był poczet sztandarowy PKS Ostrowiec.
W homilii ks. profesor Krystian Musiał mówił o odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza kierowców, o nadrzędnej wartości, jaką jest dobro współuczestników ruchu i dobro innego człowieka. Podkreślił rolę służb: straży pożarnej i policji, które czuwają nad bezpieczeństwem użytkowników dróg. Szczególne słowa dotyczyły znaczenia PKS Ostrowiec Świętokrzyski w życiu lokalnej społeczności. Spółka od lat jest częścią Ostrowca. Pełni niezwykle ważną rolę usługową dla mieszkańców. Jej działalność rozciąga się na cały region. Dzięki niej tysiące ludzi dojeżdżało przez lata pracy do urzędów czy  placówek służby zdrowia, kilka pokoleń mieszkańców regionu ukończyło szkoły i wyższe uczelnie. Dzięki PKS funkcjonują także samorządy.
Były życzenia pomyślności w życiu dla obecnych i byłych pracowników PKS, życzenia bezpiecznej pracy i szczęśliwego powrotu kierowców do bazy oraz dalszego rozwoju spółki PKS Ostrowiec Świętokrzyski, która od lat należy do największych i najbardziej cenionych firm przewozowych w regionie. Dzięki sprawnemu zarządzaniu spółką, oddaniu pracowników firmie,  ostrowiecki PKS jako jeden z zaledwie kilku w Polsce, przeszedł pomyślnie transformację i nadal jeździ z logo PKS.


Ostatnie dwa lata były jednymi z najtrudniejszych w 75- letniej historii ostrowieckiej fi rmy. Pandemia koronowirusa praktycznie zahamowała najważniejszy sektor działalności, jakim są przewozy pasażerskie. Zawieszono komunikację dalekobieżną, przewozy szkolne i okazjonalne. Po wielu trudnych miesiącach PKS ?wyjechał? już na prostą. Firma wróciła do dawnego zakresu działalności. Bez niej trudno dziś sobie wyobrazić życie mieszkańców miasta, powiatu czy regionu. Po uroczystej mszy ks. Krystian Musiał poświęcił nowy autobus spółki PKS, a także najnowocześniejszy
w regionie wóz techniczny (ratownictwa drogowego), który jest na wyposażeniu PKS oraz tradycyjnie auta osobowe znajdujące się na placu przed świątynią. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *