Jest nowy przetarg na gospodarkę śmieciową

W chwili, gdy przez Ostrowiec Świętokrzyski przetacza się kolejna fala niezadowolenia dotycząca odbioru odpadów, szczególnie z dużych osiedli, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłasza nawy przetarg na ?Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 1.01.2022 roku do 31.12.2024 roku?.
Obejmuje on odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, a także organizację i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
„Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Składa się na niego m.in. odbiór w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2024 r. odpadów komunalnych, wytworzonych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizacja i prowadzenie w tym okresie PSZOK, a także odbiór przeterminowanych leków oddawanych przez mieszkańców do wskazanych punktów zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach, przychodniach zdrowia, w budynkach użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, transport w okresie odebranych lub zebranych odpadów komunalnych do miejsca ich zagospodarowania lub magazynowania, a następnie zagospodarowania, prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przez cały okres realizacji zamówienia, ewidencji odebranych, zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych, osiągnięcie przez wykonawcę w stosunku do odebranych, zebranych i zagospodarowanych przez niego odpadów komunalnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa poziomów przekazania do użycia i recyklingu odpadów komunalnych.”
Termin składania ofert mija 8 września br.
Przypomnijmy, że pod koniec 2019 roku w ostrowieckim Urzędzie Miasta rozstrzygnięto, jak dotąd ostatni przetarg dotyczący gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście. Wówczas zwyciężyło konsorcjum kieleckich firm, gdzie liderem jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Fart BIS, zaś partnerem Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart.
Przypomnijmy także, że na przetarg p.n. ?Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 1.01.2020 roku do 31.12.2021 r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Organizacja i prowadzenie PSZOK? ofertę obok zwycięskiej złożył również dotychczasowy realizator tej usługi w Ostrowcu Świętokrzyskim, a mianowicie Remondis. Propozycja kieleckiego konsorcjum była jednak aż o blisko 7 mln. zł niższa. 

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Jest nowy przetarg na gospodarkę śmieciową

  • 9 sierpnia 2021 at 09:59
    Permalink

    Mam nadzieję,że tym razem w drodze przetargu nie wygra firma obecnie wywożąca odpadki z naszych śmietników,firma może i tania lecz mało skuteczna.Trzeba wybrać firmę rzetelną na poziomie,co najmniej,takim jak REMONDIS który dobrze wywiązywał się ze swoich zobowiązań – tu koszty usług muszą być na drugim planie.Nie wolno też zapomnieć o odkażaniu śmietników osiedlowych jak i śmieciarek,zwłaszcza w ciepłe i upalne dni gdy fetor jest nieznośny

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.