Przed pierwszym dzwonkiem szkolnym

Już jutro zabrzmi pierwszy dzwonek w powiatowych szkołach średnich. 1 września uczniowie rozpoczną naukę stacjonarną w ośmiu szkołach oraz w dwóch placówkach specjalnych.
W sumie jest to 3814 osób, w 161 oddziałach. W tym roku szkolnym w pierwszych klasach rozpocznie zajęcia 800 uczniów, w 28 oddziałach.
-Wszystkie szkoły są przygotowane do rozpoczęcia nauki stacjonarnej. Przez czas wakacji trwały drobne prace remontowe oraz kompleksowe prace porządkowe. Nadal w niektórych szkołach realizowane są większe, planowane inwestycje, których czas realizacji wykracza zakresem prac poza okres wakacyjny. W tegorocznej rekrutacji do szkół średnich większym zainteresowaniem absolwentów cieszyły się licea i technika, nieco mniejszym szkoły branżowe, chociaż i tu, po rekrutacji uzupełniającej, zgłaszali się uczniowie. Mamy nadzieję, że wszystkie zajęcia w tym roku szkolnym będą prowadzone w systemie stacjonarnym, choć w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz decyzji ministerialnych, dyrektorzy szkół są przygotowani na prowadzenie zajęć w systemie hybrydowym i zdalnym –potwierdza Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji, zdrowia i spraw społecznych starostwa powiatowego.
Najlepiej rekrutacja przebiegała w ZS Nr 3, dawnym THM, w I LO im, S. Staszica oraz w II LO im. J. Chrepowicza. Tu największym zainteresowaniem cieszyła się elitarna cyberklasa, która ruszy 1 września. W Liceum Ogólnokształcącym Nr I naukę rozpocznie 557 uczniów, w 17 klasach. W czterech klasach pierwszych zajęcia rozpocznie 128 osób. W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chreptowicza „pierwszaków” będzie 100 także w czterech klasach. Ogółem w szkole będzie 407 uczniów. W III Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w nowym roku szkolnym naukę rozpocznie 462 uczniów, w czternastu klasach, z czego trzy klasy pierwsze z liczbą 103 osób. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego naukę rozpocznie 261 uczniów, w tym 72 osoby w SPMS i 189 osób w LOMS. Tu utworzono dwie klasy pierwsze z ogólną liczbą uczniów 42. W Zespole Szkół Nr 1 naukę rozpocznie 513 uczniów w dwudziestu oddziałach, w tym w technikum 432 osoby, zaś w szkole branżowej 81 osób. Tu utworzono trzy klasy technikum z 83 osobami oraz jedną klasę branżową z 24 osobami. W Zespole Szkół Nr 2 naukę rozpocznie 411 uczniów, w czternastu oddziałach. 83 „pierwszaków”rozpocznie zajęcia w trzech klasach. W Zespole Szkół Nr 3 naukę rozpocznie 617 uczniów, w dwudziestu jeden oddziałach. Tu utworzono cztery klasy pierwsze, z 138 uczniami. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego naukę rozpocznie 425 uczniów, w siedemnastu oddziałach. W trzech klasach pierwszych znalazło się tu 86 uczniów, z czego 20 wybrałotechnikum, zaś 66 szkołę branżową. W Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym zajęcia rozpocznie 91 podopiecznych, w szesnastu oddziałach, zaś w Zespole Szkół Specjalnych – 70 osób, w piętnastu oddziałach.
Tuż przed pierwszym dzwonkiem starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak planuje naradę inaugurującą nowy rok szkolny z dyrektorami placówek, naczelnikiem wydziału, a także przedstawicielami dyrekcji i kadry medycznej szpitala, gdzie głównym tematem rozmów będzie realizacja programu szczepień przeciwko covid 19 dla młodzieży powiatowych szkół.
———-
W placówkach oświatowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski naukę rozpocznie ok. 3.700 uczniów w 170 oddziałach. Zaś w przedszkolach będziemy mieli ok. 1.100 dzieci. Co do kolejnych liczb, to w placówkach oświatowych przygotowano: 475 etatów nauczycielskich i 160 administracji i obsługi.
– Nowy rok szkolny zaczynamy stacjonarnie i co do ewentualnych zmian w sytuacji pandemicznej będziemy reagować na bieżąco – mówi Jan Bernard Malinowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z kolei co do punktów szczepień w szkołach, to nie wyobrażam sobie, żeby obciążać nimi dyrektorów placówek, natomiast jeśli zaistnieje taka potrzeba, będziemy gotowi, by przygotowywać pomieszczenia pod ten cel.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *