Terytorialsi będą współpracować ze strażakami

Będą wspólne działania ratownicze, poszukiwawcze  i wspólne przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych. Aby współpraca była pełna, żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej i strażacy planują wspólne szkolenia i wymianę informacji. Wszystko to dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu świętokrzyskiego.

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej   w Kielcach 2 września br., Dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Piotr Hałys oraz Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Ciosek, podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. Dokument określa zakres i formy współpracy między służbami.

Głównym założeniem porozumienia zawartego pomiędzy brygadą, a Państwową Strażą Pożarną jest określenie zakresu i zasad szerokiej współpracy obu służb mundurowych. Ma ona obejmować wspólne działań prowadzone w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, czy akcji poszukiwawczych.

Podpisane porozumienie formalizuje zakres i charakter działań, które już nie raz miały miejsce. Wspólne szkolenia, wymiana informacji o zagrożeniach i korzystanie z bazy szkoleniowej obu służb pozwoli na lepsze zgranie i szybszą reakcję. To kolejne ważne porozumienie podpisane pomiędzy 10. ŚBOT a innymi służbami regionu.. ? powiedział Dowódca 10. ŚBOT płk Piotr Hałys.

Instytucje i osoby z którymi 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej podpisała dotychczas porozumienia o współpracy to m.in.: Wojewoda Świętokrzyski, Straż Graniczna, Policja i szkoły ZDZ.

Podstawą do zawarcia tego typu umowy pomiędzy brygadami OT, a wojewódzkimi komendami PSP jest porozumienie podpisane 5 lutego 2020 r. przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukułę i Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzejem Bartkowiakiem. Podpisany dokument przekłada się dziś na praktyczne działania i usprawnia  podejmowanie wspólnych akcji wojska i straży pożarnej na szczeblu lokalnym.

Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej od początku formowania, rozpoczęła współpracę z Państwową Strażą Pożarną.. W czasie zagrożenia powodziowego w 2019 roku świętokrzyscy terytorialsi wspomagali działania strażaków w umacnianiu wałów na Wiśle, w Zawichoście. Wspierali również w monitorowaniu Wisły poprzez wykorzystanie dronu do obserwowania stanu rozlewisk.

Misją 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. ?Nurt? jest obrona i wspieranie społeczności województwa świętokrzyskiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *