Przysięga ?Świętokrzyskich Terytorialsów? (zdjęcia)

Uroczystość miała miejsce na Kieleckim Placu Wolności w sobotę 25 września 2021 r. Większą część ochotników stanowili uczniowie szkół średnich oraz studenci uczestniczący w programie ?Wakacje z WOT?.
Słowa roty Przysięgi Wojskowej wypowiedziało prawie 100 nowych ochotników z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej podczas uroczystej przysięg która odbyła na Kieleckim Placu Wolności w sobotę 25 września o godz.14.00. Główną grupę przysięgających żołnierzy stanowili uczniowie szkół średnich oraz studenci uczestniczący w programie ?Wakacje z WOT?,a pośród nich szer. Jakub Stachurka tegoroczny laureat nagrody ?Nadzieja Kielc?. Wspólnie, ramie w ramię, na placu stanęło ponad 90 elewów kończących kurs przygotowawczy w Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych .To pierwsza wspólna przysięga żołnierzy dwóch rodzajów Sił Zbrojnych RP w regionie świętokrzyskim.
10śbot_25.09 (1)
10śbot_25.09 (2)
10śbot_25.09 (3)
10śbot_25.09 (4)
10śbot_25.09 (5)
10śbot_25.09 (6)
10śbot_25.09 (7)
10śbot_25.09 (8)
10śbot_25.09 (9)
10śbot_25.09 (10)
10śbot_25.09 (11)
10śbot_25.09 (12)
10śbot_25.09 (13)
previous arrow
next arrow
10śbot_25.09 (1)
10śbot_25.09 (2)
10śbot_25.09 (3)
10śbot_25.09 (4)
10śbot_25.09 (5)
10śbot_25.09 (6)
10śbot_25.09 (7)
10śbot_25.09 (8)
10śbot_25.09 (9)
10śbot_25.09 (10)
10śbot_25.09 (11)
10śbot_25.09 (12)
10śbot_25.09 (13)
previous arrow
next arrow
Kim są nowi ?Terytorialsi?? Zdecydowana większość to ludzie młodzi. Wśród przysięgających było blisko 25 % kobiet. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania ochotników, najliczniej reprezentowany jest powiat kielecki i sandomierski. Również wykonywane zawody i pasje są bardzo różnorodne. Wśród nowych żołnierzy mamymiędzy innymi: psychologa, studentów, piłkarza Szkoły Mistrzostwa Sportowego, kierowcę zawodowego, politologów, pracowników administracji państwowej, farmaceutę oraz pielęgniarkę. Obecnie w szeregach świętokrzyskiej brygady WOT służy ponad 1600 żołnierzy. Nasi żołnierz wywodzą się z różnych środowisk, różnych zawodów, mają swoje pasje zainteresowania i cenne kompetencje. Wszyscy w swojej różnorodności zawodów i umiejętności stanowią o sile i potencjale brygady. Łączy ich wiara w te same wartości, chęć życia w bezpiecznym kraju oraz chęć wsparcia swojej lokalnejspołeczności ? dodaje dowódca10. ŚBOT płk Piotr HAŁYS.
?Terytorialsi? by stanąć na placu i wypowiedzieć słowa roty przysięgi, najpierw musieli ukończyć szkolenie podstawowe – tzw. ?szesnastkę?. W czasie niełatwego szkolenia poznawali tajniki służby wojskowej. Szkolili się z posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, topografii oraz taktyki. Nasi ?Terytorialsi? nie rozstawali się ze swoim ?GROTEM? przez ostatnie 16 dni. Było to elementem szkolenia nauki budowy i eksploatacji broni, a także bezpiecznej i odpowiedzialnej obsługi karabinka MSBS ?Grot?. W ostatni dzień szesnastki ich nabyte umiejętnościzostały sprawdzone egzaminem praktycznym, który zdawali w terenie pod okiemwykwalifikowanej kadry instruktorów żołnierzy 10. ŚBOT.
10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej przeznaczona jest do prowadzenia działań w Stałym Rejonie Odpowiedzialności – we współdziałaniu z pozamilitarnymi ogniwami systemu obronności państwa ? realizując zadania zabezpieczenia swobody manewru wojsk operacyjnych oraz sił sojuszniczych. Przeznaczona jest również do udziału w akcjach ewakuacji ludności cywilnej,
zwalczaniu skutków katastrof, klęsk żywiołowych a także ataków terrorystycznych. 
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *