Ćwierć wieku ostrowieckiej Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości

Ostrowiecka Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości rozpoczęła nowy rok akademicki 2021/2022.
Uroczystości, połączone z jubileuszem 25-lecia uczelni, rozpoczęły się Mszą w kolegiacie św. Michała Archanioła, skąd odbył się uroczysty przemarsz do Ostrowieckiego Browaru Kultury. Po odśpiewaniu hymnu, prezydent Jarosław Górczyński przekazał uczelni sztandar ufundowany przez społeczeństwo naszej gminy. Na sztandarze znalazło się motto: ?Najpierw wiedza, potem dyplom?. Włodarz miasta podkreślił, że 25 lat temu trzeba było mieć odwagę i determinację, by w naszym mieście utworzyć wyższą uczelnię, za co podziękował ojcom założycielom WSBiP i wszystkim wykładowcom. Dziś cieszy się, spotykając w całej Polsce absolwentów ostrowieckiej uczelni. Zadeklarował kontynuację trwającej od ćwierć wieku współpracy.
Na święto ostrowieckiej uczelni zjechały się delegacje zaprzyjaźnionych uczelni. Rektor Paweł Gotowiecki witał przedstawicieli Akademii Medycznej ze Lwowa, Staropolskiej Szkoły Wyższej, Europejskiej Uczelni Społeczno -Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego w Tbilisi, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego w Tbilisi, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

DSC_8659
DSC_8661
DSC_8663
DSC_8665
DSC_8666
DSC_8672
DSC_8680
DSC_8685
DSC_8686
DSC_8693
DSC_8694
DSC_8695
DSC_8697
DSC_8700
DSC_8707
DSC_8713
DSC_8720
DSC_8727
DSC_8730
DSC_8741
DSC_8743
DSC_8750
DSC_8753
DSC_8754
DSC_8764
DSC_8767
DSC_8771
DSC_8772
DSC_8775
DSC_8777
DSC_8778
DSC_8785
DSC_8788
DSC_8796
DSC_8798
DSC_8804
DSC_8805
DSC_8814
DSC_8817
DSC_8822
DSC_8825
DSC_8826
DSC_8828
DSC_8832
DSC_8838
previous arrow
next arrow
DSC_8659
DSC_8661
DSC_8663
DSC_8665
DSC_8666
DSC_8672
DSC_8680
DSC_8685
DSC_8686
DSC_8693
DSC_8694
DSC_8695
DSC_8697
DSC_8700
DSC_8707
DSC_8713
DSC_8720
DSC_8727
DSC_8730
DSC_8741
DSC_8743
DSC_8750
DSC_8753
DSC_8754
DSC_8764
DSC_8767
DSC_8771
DSC_8772
DSC_8775
DSC_8777
DSC_8778
DSC_8785
DSC_8788
DSC_8796
DSC_8798
DSC_8804
DSC_8805
DSC_8814
DSC_8817
DSC_8822
DSC_8825
DSC_8826
DSC_8828
DSC_8832
DSC_8838
previous arrow
next arrow

Oczywiście, obecni byli parlamentarzyści – senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj oraz wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński, przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda?Dudek, wójt gminy Waśniów Krzysztof Gajewski. Szczególnie ciepło rektor powitał założycieli szkoły ? prof. Annę Doliwę -Klepacką, prezesów Stanisława Bobkiewicza i Wojciecha Cholewińskiego, byłych rektorów ? prof. Bogdana Klepackiego, prof. Stanisława Zaborniaka, dr Izabelę Zaborowską. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wielu organizacji i stowarzyszeń.
Rektor dr Paweł Gotowiecki podkreślił miastotwórczą rolę uczelni. Uczelnia jest bowiem animatorem życia społecznego i kulturalnego, rozwija edukację mieszkańców, generuje miejsca pracy. Jest i pozostanie uczelnią ostrowiecką, bliską miastu i jego mieszkańców. Nie tracąc jednocześnie regionalnego charakteru jest w stanie zapewnić usługi edukacyjne o najwyższym standardzie, nawet międzynarodowym, rozwijając na tym polurozległą współpracę. Uczelnia łączy, inspiruje i integruje. Obecnie uczelnia kształci nowocześnie ponad tysiąc studentów i dwa tysiące słuchaczy studiów podyplomowych. WSBiP spełnia wszystkie kryteria, by stać się akademią  nauk stosowanych. Uczelnia nie jest firmą edukacyjną, a szkołą wyższą, która ma misję kształcenia i edukowania społeczeństwa.

Zasłużonym dla uczelni wręczono odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP. Złoty Krzyż Zasługi otrzymali Małgorzata Cichońska, Bożena Zboina i Stefan Suska, który otrzymał także Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Srebrne Krzyże Zasługi odebrali Barbara Bakalarz – Kowalska, Monika Borek, Dorota Maciąg, Izabela Zaborowska. Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczono natomiast Leszka Sykulskiego i Jakuba Żaka.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, przyznanym przez Ministra Edukacji i Nauki, odznaczeni zostali Barbara Bakalarz- Kowalska, Barbara Kałdon, Robert Krasowski, Władysław Strutyński, Sylwester Scisłowicz, Jan Śledzianowski. Uczelnia przyznała z okazji swojego jubileuszu statuetki z okazji 25- lecia, które otrzymali ? za pomoc, wsparcie, wizjonerską koncepcję szkoły wyższej – były prezydent Ostrowca w czasie jej zakładania, późniejszy poseł i starosta ostrowiecki dr Zdzisław Kałamaga oraz pierwszy, wieloletni kanclerz Józef Tyburczy. Były prezydent Ostrowca zauważył, że 25 lat temu w historii robotniczego Ostrowca po raz pierwszy wybrzmiał Gaudeamus igitur, co było czymś wspaniałym. Okazało się, że nasze miasto chętnie odwiedzały sławy naukowe, a uczelnia stworzyła szansę rozwoju dzieciom robotników.
Wręczono też 25 jubileuszowych medali osobom zasłużonym i przyjaciołom szkoły. Wśród nich znaleźli się: byli rektorzy ? profesorowie Bogdan Klepacki i Stanisław Zaborniak, profesorowie WSBiP ?Tomasz Bartoszewicz i Bożena Zboina, dr Izabela Zaborowska, byli i obecni wykładowcy związani z WSBiP ? profesorowie Ryszard Hycner, Jerzy Piwek, Teresa Kulik, dr hab. Magdalena Mikołajczyk, generał Andrzej Pietrzyk, dr Tadeusz Dyrda, byli i obecni pracownicy administracji ? Agnieszka Winiarczyk, Justyna Osuch, Barbara Bakalarz ? Kowalska, Ewa Kałuża, Marek Gawlik, przyjaciele uczelni ? profesorowie Jurij Makar i Vakhtang Maisaia, senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj, prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński, starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, artysta plastyk Tadeusz Kurek oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku ?Matylda Niewójt i Józef Pazderski.

W wystąpieniach gości senator Jarosław Rusiecki zauważył, że w ciągu jednego pokolenia WSBiP udało się, mimo dotykających nasze miasto kłopotów społecznych, wychować całe rzesze absolwentów. Pochwalił także współpracę międzynarodową WSBiP. Uczelni udało się sprowadzić na uczelnię sławę socjologii, jaką był prof. Władysław Kwaśniewicz, który przygotował raport o naszym mieście, a także profesora Aleksandra Gieysztora – historyka mediewistę. Poseł Andrzej Kryj pogratulował radnym, którzy decydowali 25 lat temu o przekazaniu mienia na potrzeby utworzenia uczelni. Zauważył starania uczelni o rozszerzenie oferty, z którą WSBiP wykracza poza Ostrowiec. Natomiast wojewoda życzył uczelni kolejnych, wspaniałych lat. Absolwentka wydziału pielęgniarskiego, Karolina Pękala podkreśliła niezwykle profesjonalne i fachowe przekazywanie wiedzy, które pozwoliło jej na wykonanie wybranego zawodu.
Dyplom uznania rektora WSBiP dla najlepszych studentów odebrali Magdalena Parys, Magdalena Stępień, Katarzyna Pękalska, Marcin Bis, Aleksandra Wiśniewska, Katarzyna Szeląg. Studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie na sztandar uczelni, a Chór Nauczycielski Coro Cantorum odśpiewał pieśń Gaudeamus Igitur.
Wykład inauguracyjny ?Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa? wygłosił gość specjalny, prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. Od 1994 r. Specjalista Krajowy, a następnie Konsultant Krajowy w dziedzinie Audiologii i Foniatrii, a od 2011 r. Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii. Jako pierwszy w Polsce wszczepił implanty ślimakowe do pnia mózgu, ucha środkowego. Największym osiągnięciem w działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej profesora było przygotowaniekoncepcji, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu ? największego w świecie ośrodka naukowego i klinicznego, w którym od 16 lat wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch.
Tak więc, nowy rok akademicki w WSBiP możemy uznać za otwarty!

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *