Właśnie powstaje 129 nowych miejsc parkingowych w sąsiedztwie Targowisk Miejskich. Budowa łącznika Furmańskiej i Chrzanowskiego zbliża się do finału

Do finału zbliżają się prace nad budową łącznika ulic Furmańskiej i Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. To obecnie przedsięwzięcie drogowe o najwyższym budżecie powstające w naszym mieście. Inwestycja zamyka się kwotą blisko 17 mln zł.
– To wręcz historyczna inwestycja, bowiem tutaj nigdy nie było drogimówi prezydent Jarosław Górczyński. Liczę, że uda się otworzyć tereny pod przedsięwzięcia biznesowe, które zlokalizują się wzdłuż tego łącznika i ożyje zaplecze ul. Kilińskiego. To będzie też olbrzymie udogodnienie dla osób odwiedzających Targowiska Miejskie z uwagi nie tylko na nowy ciąg komunikacyjny, ale również miejsca parkingowe, które przy tej drodze powstaną, a będzie ich aż 129. Prezydent Jarosław Górczyński po raz kolejny podziękował wykonawcy przedsięwzięcia, który mimo rosnących cen materiałów budowlanych nie zszedł z placu budowy.
– Dzisiaj cieszymy się z realizowanego zakresu prac, który jest bardzo zaawansowany – przyznaje prezydent Jarosław Górczyński. Przedsięwzięcie powstaje w ramach zadania inwestycyjnego: ?Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi?.


W zakres inwestycji wchodzi m.in. budowa ulicy o łącznej długości 1.223,00 mb i szerokości 7,0m w dwóch odcinkach, budowa chodników bezpośrednio przylegających do jezdni szerokości 2,0m oraz oddzielonych od jezdni zieleńcem szerokości 1,50m, budowa ścieżki rowerowej szerokości 2,0 m oddzielonej od jezdni zieleńcem lub miejscami postojowymi, zieleńców, a także budowa 129 miejsc postojowych wraz z jezdniami manewrowymi o szerokości 5,0 m, w tym 8 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych. Najtrudniejszym i zarazem bardzo kosztownym elementem budowanej drogi były roboty ziemne, polegające na wymianie gruntu. Do wywiezienia z budowy było około 70.000,0 m3, a do wbudowania w nasypy ponad 96.500 tysiąca m3, z czego około 20 tysięcy stanowią materace nośne z georusztu. Ponadto całość prac ziemnych jest prowadzona wzdłuż otwartego cieku wodnego w bardzo trudnych warunkach gruntowych, około 1,2 do 1,5 poniżej
lustra wody. Obecnie na odcinku od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Denkowskiej bocznej wykonano całość robót w 90% – pozostała do wykonania warstwa ścieralna i oznakowanie pionowe i poziome.


Gotowe są między innymi: chodniki, ścieżka rowerowa, ustawiono słupy oświetlenia ulicznego, umocniono rowy. Obecnie główne prace trwają w obrębie placu targowego- ustawiane są krawężniki pod drogi serwisowe i miejsca postojowe wraz z obrzeżami pod chodnik i ścieżki rowerowe. Wykonawcą inwestycji jest firma Budromost ? Starachowice, wartość robót zamyka się kwotą 16.878.000,00 zł brutto zł. Termin realizacji zaplanowano do 30 czerwca 2022 r. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *