Rewitalizacja placu zakończona

Zakończył się jeden z ciekawszych tegorocznych projektów na naszym terenie -rewitalizacja placu obok zabytkowego zespołu kościelnego w Szewnie.

Inwestycja ta kosztowała gminę Bodzechów 2,3 mln zł. Zgodnie z sugestią  konserwatora została podkreślona oś widokowa od ronda na kościół. Teren przed kościołem w Szewnie zmienił wygląd. Prace przed wzgórzem kościelnym od miesięcy wzbudzały spore zainteresowanie, bowiem jest to plac usytuowany w centrum Szewny.

Zarówno mieszkańcy tej miejscowości, jak i przejezdni pozytywnie oceniają zakończoną inwestycję. Wykonawcą była ostrowiecka firma Drogowiec.

-Został sfinalizowany nietypowy projekt. Same prace związane z opracowaniem dokumentacji trwały aż 3 lata ? podkreśla mgr inż. Jarosław Kawiński, architekt, pracownik gminy Bodzechów. ? Przygotowania były długie, ponieważ obiekt kościoła, jak i jego otoczenie wpisane są do rejestru zabytków. Konserwator już na etapie projektu określił zasady formowania przestrzeni i wykorzystania materiałów. Dlatego projektanci musieli m.in. zachować kamienie naturalne, którymi wyłożony był plac ks, infułata Marcina Popiela. Konserwator nakazał wykorzystanie istniejącego kamienia i powtórne wbudowanie go w część przykościelną placu. Zapewne w odczuciu większości mieszkańców Szewny, wykorzystanie nowego materiału byłoby rozwiązaniem lepszym, ale w tym przypadku, ze względu na klasę zabytku, trzeba było sięgnąć po materiały istniejące.

Wojewódzki Konserwator Zabytków przychyliła się do sugestii gminy, aby chodniki w obrębie kościoła i placu od strony ronda wykonać z kostki granitowej. Pozostała część parkingu, poza placem przykościelnym, została wykonana z kostki betonowej. Podkreślona została oś widokowa od ronda na kościół, ciąg pieszy został przesunięty, a od strony drogi powiatowej powstał  zielony skwer. Posiano trawę, zainstalowano ławki i kosze. Zachowano oczywiście zieleń (drzewa) od strony skarpy kościelnej. Plac i tereny przylegające do niego otrzymały nowe, stylowe oświetlenie.

Ciekawie został zaprojektowany parking, pełni on również funkcję skromnego amfiteatru. Ze względu na ukształtowanie terenu parking ma charakter tarasowy, kilkupoziomowy. W związku z tym parafia i gmina mogą wykorzystywać ten teren na przykład na organizację odpustu, dożynek czy kiermaszów.

-Od kilku lat planowaliśmy rewitalizację placu obok kościoła i przyległego terenu ? podkreśla wójt Jerzy Murzyn. -W okresie probostwa ks. Jana Butryma uznaliśmy, że nie ma innego wyjścia, jak przejąć w użyczenie część terenu bliżej kościoła (cześć brukowana placu) po to by gmina mogła sfinansować tę inwestycje. Jest to bowiem centralne miejsce w Szewnie. Cała miejscowość zyskała na estetyce i ogólnym wyglądzie, zaś plac ks. Marcina Popiela z przyległymi terenami stał się integralną częścią przestrzeni tej miejscowości.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *