Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w gronie nagrodzonych

Najlepsi w kraju przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw komunalnych, szpitali, spółdzielni oraz innych branż zostali nagrodzeni podczas uroczystej Gali Finałowej programu Symbol 2021, która odbyła się w niezwykłych, zabytkowych wnętrzach hotelu Monopol w Katowicach. W gronie tym znalazła się Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, którą reprezentowali sekretarz Anna Niedbała oraz zastępca naczelnika Wydział Planowania i Rozwoju Tomasz Gębka.
Mieli oni zaszczyt odebrać nagrodę dla ostrowieckiego samorządu.
– To szczególne wyróżnienie dla naszego miasta- uważa Anna Niedbała, Sekretarz Miasta. Często otrzymujemy w ostatnim czasie wyróżnienia i nagrody ze względu na stabilną politykę finansową np. Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego, lub za udane inwestycje jak nagroda 25-lecia Modernizacji & Budowy XXI wieku za Ostrowiecki Browar Kultury. Tym razem jednak w XI edycji programu Symbol, decyzją kapituły konkursowej Ostrowiec Świętokrzyski otrzymał tytuł ?Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2021?. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których mamy jako społeczeństwo tyle zagrożeń i lęków, jest to dla nas niezwykle ważna i prestiżowa nagroda. Jestem przekonana, że dzięki prawidłowo prowadzonej polityce przez prezydenta Jarosława Górczyńskiego oraz całej Rady Miasta zdaliśmy egzamin z odpowiedzialności za naszych mieszkańców na wielu płaszczyznach. W rozmowach kuluarowych po otrzymaniu nagrody usłyszałam wiele ciepłych słów od komisji konkursowej na temat stanu naszej edukacji, zaangażowania miasta w pomoc mieszkańcom w czasie pandemii oraz dobrze wykonywanych usług.


Uroczystą galę prowadził dziennikarz TVP Marek Durmała. Rozpoczęcie finału otworzył panel dyskusyjny  pod hasłem ?Nowe inwestycje szansą na rozwój regionu?, podczas którego uczestnicy poruszali tematy dotyczące: czynników decydujących o postępie społeczno-gospodarczym, inteligentnego budownictwa, problemu miejskiego ruchu komunikacyjnego w kontekście wymagań polityki nieskoemisyjnej oraz współpracy na linii biznes ? samorząd. W dyskusji wzięli udział: Henryk Drzewicki ? prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, Piotr Kozłowski ? burmistrz miasta Kozienice, Tomasz Matuszewski ? burmistrz miasta Sanok, Radosław Dobrowolski ? burmistrz miasta Supraśl oraz Tadeusz Derenowski ? prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.
Uczestnicy panelu zaprezentowali na przykładach kierowanych przez siebie instytucji, jak ważna jest współpraca na linii biznes ? samorząd w kontekście wzmacniania potencjału gospodarczego regionu i kraju. 
? Usłyszeliśmy przed chwilą wiele znakomitych przykładów działalności na niwie usług publicznych. Widać jak na dłoni, że codzienna praca, jaką państwo wykonują, jest niezwykle potrzebna, ważna i kluczowa dla wszystkich gałęzi funkcjonowania państwa i jego obywateli ? mówił Jakub Lisiecki, dyrektor zarządzający PubliCity Media Group, redaktor naczelny ?Monitora Biznesu? i ?Monitora Rynkowego?, dodatków ukazujących się w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Pulsie Biznesu podczas galowego przemówienia. W skład kapituły programu Symbol wchodzą: wieloletni Prezes TUV Nord Polska i obecny prezes spółki Interdont Support Q Henryk Warkocz, dr hab. Katarzyna Bilińska prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Mateusz Grzesiak, dr Jan Rzymełka, Joanna Drzazga-Lisiecka oraz Jakub Lisiecki. Podczas tegorocznej edycji kapituła nagrodziła 21 podmiotów z różnych segmentów usług publicznych. Odbierający wyróżnienia często podkreślali, że to właśnie szeroko pojęte dobro lokalnych społeczności jest najlepszym motywatorem ich wytężonej pracy.
Wieczór został zwieńczony uroczym koncertem Adrianny Biedrzyńskiej, znakomitej artystki, gwiazdy zarówno teatru, estrady, jak i szklanego ekranu, doskonale znanej z kreacji filmowych i serialowych oraz  wielokrotnie nagradzanej. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

Inwestycyjne okno na świat dla regionów. Tegoroczni zwycięzcy konkursu „Grunt na Medal” wybrani

Zakończono dziewiątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal” – 2021, organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z urzędami marszałkowskimi oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora i Eksportera. O tegoroczny tytuł najbardziej atrakcyjnego terenu pod inwestycję walczyło 120 gmin, które zaprezentowały łącznie 164 oferty.

Grunt na medal 2021

Wśród laureatów znalazły się Gminy: Chojnów, Ksawerów, Mińsk Mazowiecki i Żyraków oraz Miasta: Żnin, Chełm, Nowa Sól, Tarnów, Ujazd, Łomża, Tczew, Dąbrowa Górnicza, Ostrowiec Świętokrzyski, Elbląg, Leszno i Stargard.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Celem „Gruntu na Medal” organizowanego od 2005 r. jest identyfikacja atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dedykowanych działalności przemysłowo-produkcyjnej i ich szeroka promocja. W tym roku w konkursie wzięło udział 120 gmin, które zaprezentowały w sumie 164 oferty inwestycyjne.

Mimo trwającej pandemii COVID-19 osiągnęliśmy wynik lepszy niż w poprzedniej, ósmej edycji wydarzenia. Wszystkie zgłoszone oferty, zgodnie z nową formułą konkursu, wzbogaciły zasoby Generatora Ofert Inwestycyjnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Zgromadzone na tej platformie tereny będą oferowane w pierwszej kolejności polskim oraz zagranicznym inwestorom, którym pomaga Agencja. Obecnie baza ofert inwestycyjnych liczy ponad 1 200 rekordów – mówi Krzysztof Drynda, Prezes PAIH.

Najlepsi z najlepszych

2 grudnia br. w Warszawie podczas uroczystej gali, prezes PAIH Krzysztof Drynda wspólnie z marszałkami województw, przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz kierownictwem COIE, wręczył nagrody szesnastu laureatom „Gruntu na Medal” – reprezentantom poszczególnych województw.

Doświadczenie pokazuje, że zwycięstwo w konkursie znacznie zwiększa szansę na kontrakt inwestycyjny. Ponad połowa z wszystkich dotychczasowych laureatów zyskała inwestora. „Grunt na Medal” daje biorącym w nim udział samorządom impuls do budowania właściwych relacji z przedsiębiorcami oraz podnoszenia kompetencji w prowadzeniu rozmów biznesowych z partnerami zagranicznymi. Buduje również umiejętność tworzenia kompletnej oferty inwestycyjnej, która jest w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów – dodaje prezes PAIH Krzysztof Drynda.

Rywalizacja w ramach konkursu przebiegała w dwóch etapach. Wstępnej selekcji dokonały Centra Obsługi Inwestora i Eksportera – Partnerzy PAIH. Zadaniem Agencji i jej partnerów regionalnych (COIE, urzędy marszałkowskie) było wyłonienie, według ściśle określonych kryteriów, najlepszej oferty inwestycyjnej typu greenfield w każdym województwie.

Grunt powinien mieć powierzchnię co najmniej dwóch hektarów i być przeznaczony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod projekty przemysłowe. W konkursie mogły uczestniczyć wszystkie gminy, zgłaszając dowolną liczbę gruntów. W tegorocznej edycji po raz pierwszy wzięły udział tereny należące do Specjalnych Stref Ekonomicznych – wyjaśnia Mirosław Odziemczyk, Pełnomocnik Zarządu PAIH ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

W drugim etapie eksperci PAIH przeprowadzali audyt wytypowanych działek. Gminy przedstawiały komisji konkursowej również prezentacje dotyczące oferty inwestycyjnej. Zgodnie z regulaminem konkursu, zostały one opracowane na wystandaryzowanym, przygotowanym przez PAIH formularzu. Prezentacje zawierają kompletne odpowiedzi na pytania dotyczące potencjału i planów rozwoju gmin, oferowanego wsparcia, dostępnej infrastruktury oraz zgłoszonej do konkursu oferty lokalizacyjnej. W konsekwencji wszystkie prezentacje zostaną przekazane do Centrum Inwestycji PAIH i w przyszłości będą dołączane do projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Agencję.

Polska gotowa na kolejnych inwestorów

„Grunt na Medal” otwiera przed samorządami nowe możliwości. Kolejna edycja konkursu potwierdziła, że gminy są profesjonalnie przygotowane do samodzielnej obsługi rzeczywistych wizyt delegacji zza granicy. Dzięki wyróżnieniu w ramach konkursu, oferta inwestycyjna gmin uzyskuje pierwszeństwo w prezentacji przed potencjalnymi inwestorami, których na co dzień obsługuje PAIH.
Konkurs to również możliwość promocji, a co za tym idzie rozwój. To też szansa, by zwłaszcza mniej popularne regiony Polski zostały skierowane na nowe tory.

Teraz, gdy grunty są dokładnie opisane a administracja lokalna gotowa do rozmów z inwestorami, ze zdwojoną siłą naszą uwagę kierujemy w stronę projektów, które generują wysokojakościowe miejsca pracy, stworzą centra R&D, podniosą poziom innowacyjności regionu oraz zapewnią transfer nowoczesnych technologii. Liczymy na znaczące wsparcie w tym zakresie wszystkich Partnerów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W szczególności Centów Obsługi Inwestora i Eksportera oraz działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji Specjalnych Stref Ekonomicznych. Podmioty te odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu i promocji oferty kraju na arenie międzynarodowej – podsumowuje Krzysztof Drynda, Prezes PAIH.

fot. Tomasz Piekorz

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *