Profesjonalna pomoc frankowiczom – unieważnianie kredytów we frankach

Frankowicze mogą liczyć na uzyskanie pomocy, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doświadczonej kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w sprawach frankowych i ma na swoim koncie już wiele wygranych spraw. Każdy moment jest dobry na pozwanie banku, trzeba tylko złożyć przeciwko niemu pozew, w czym oczywiście pomoże adwokat, podobnie jak z załatwieniem szeregu innych spraw. Pozew może zostać złożony zarówno w przypadku już spłaconego kredytu we frankach, jak i po uregulowaniu ostatniej raty. Im szybciej się to zrobi, tym lepiej, bo zwiększa to szanse na szybką wygraną. Nie ma sensu zwlekać w oczekiwaniu na zaproponowanie przez bank ugody.

Problem z kredytem frankowym? Kancelaria adwokacka spieszy na pomoc!

Jeśli ktoś chciałby wystąpić przeciwko bankowi, to będzie potrzebować profesjonalnej pomocy prawnej, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doświadczonej kancelarii adwokackiej, np https://kancelaria-kfk.pl/. Powinna specjalizować się właśnie w sprawach frankowych. Warto walczyć o swoje prawa, jedynym skutecznym sposobem jest wejście na drogę sądową. Kancelaria frankowa świadczy kompleksową pomoc, ma na celu odnieść zwycięstwo.

Można liczyć na doradztwo prawne, analizę umowy frankowej pod kątem klauzul abuzywnych, reprezentowanie na każdym etapie prowadzenia sprawy frankowej, wyegzekwowanie orzeczenia sądowego i unieważnienie niekorzystnej umowy. Profesjonalna kancelaria frankowa stosuje indywidualne podejścia do każdego klienta, ma do zaoferowania szeroką gamę usług prawnych, postępuje zgodnie z kodeksem etyki. Istotne jest również posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Skuteczna pomoc frankowiczom ? na czym polega?

W zależności od sytuacji, w jakiej znalazł się frankowicz, należy dobrać odpowiednie roszczenie. Może nim być unieważnienie kredytu lub jego odfrankowienie. Jeśli uda się unieważnić zawartą umowę, to faktycznie traci ona moc prawną, czyli staje się nieważna. Na tym jednak nie koniec, bo trzeba jeszcze rozliczyć się z bankiem, konieczne staje się zwrócenie spełnionych świadczeń. Na mocy prawnej instytucja bankowa jest zobligowana do oddania frankowiczowi całej sumy wpłaconych przez niego rat razem z opłatami okołokredytowymi.

 Kredytobiorca także musi dokonać płatności, a mianowicie oddać bankowi kwotę nominalną kredytu, jest jednak zwolniony z odsetek. Warto mieć na uwadze to, że bardzo często to właśnie banki muszą wypłacać klientom nadpłaty, więc można tylko skorzystać. Nawet jeśli będzie trzeba coś zwrócić kredytodawcy, to zwykle jest to niewielka kwota. Ma to miejsce w sytuacji spłacania zawyżonych rat obliczanych zgodnie z kursem CHF. W ramach współpracy z profesjonalną kancelarią adwokacką można wobec tego całkowicie pozbyć się swojego zadłużenia, uniknąć odsetek, odzyskać pieniądze za spłacone raty i związane z tym opłaty, wykreślić bank z hipoteki nieruchomości.

Unieważnienie kredytu to nie jedyny sposób na pozbycie się problemu z nieopłacalnym zobowiązaniem. Można też odfrankowić go, co wiąże się z usunięciem z umowy zapisów dotyczących niedozwolonych postanowień. Są one związane z przeliczania rat i sumy zadłużenia zgodnie z kursem CHF. Trzeba jednak pamiętać o tym, że umowa nadal będzie prawomocna, nie uniknie się jej dalszego wykonywania. Konieczne stanie się uregulowanie zobowiązania, ale po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych, czyli na korzystniejszych warunkach dla kredytobiorcy.

Nie będzie trzeba już spłacać kredytu we frankach, bo zostanie on przeliczony na polską walutę. Co więcej, podczas obliczeń bierze się pod uwagę kurs, który obowiązywał podczas zawierania umowy, a nie aktualny. Nie zmieniają się jednak inne postanowienia umowy, które dotyczą okresu spłaty zobowiązania i oprocentowania. Zaletą jest niższa stawka LIBOR, co przekłada się na niższe koszty całkowite. W sumie kredytobiorca po odfrankowieniu kredytu będzie płacić raty niższe o nawet 40% niż dotychczas. Możliwe staje się również odzyskanie kwoty nadpłaty kredytu. Znika również ryzyko kursowe. Jak widać, korzyści jest wiele, więc nie ma co zwlekać ze złożeniem pozwu, kancelaria adwokacka udziela kompleksowej pomocy, doprowadzi sprawę do jej pozytywnego rozwiązania na korzyść swojego klienta.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *