Miasto zwróci się do klubów z ankietą. Dokument, o którym środowisko sportowe mówi od lat

Radny Aron Pietruszka złożył interpelację, dotyczącą rozpoczęcia prac nad budową strategii rozwoju sportu w naszym mieście. W jego opinii chcą tego środowiska sportowe, działacze sportowi i osoby związane ze sportem.

-Współpraca środowiska sportowego i wspólne z przedstawicielami samorządu gminnego i powiatowego opracowanie dokumentu pozwoli wyodrębnić zarówno dobre, jak i słabe strony naszego ostrowieckiego sportu ? podkreśla radny. Taki dokument przyczyni się do poprawy jego poziomu. Strategia rozwoju sportu, to również dokument, który zawiera aspekty ekonomiczne, społeczne i sportowe, oceniający dotychczasowy i wytyczający nowy kierunek, pozwalający na doskonalenie i rozwiązywanie problematyki sportowej w naszym mieście.

Odpowiadająca na interpelację w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu w Ostrowcu Świętokrzyskim'” sekretarz gminy Anna Niedbała informuje, że:

??powstanie takiej strategii byłoby krokiem milowym w uporządkowaniu tak ważnej dla miasta sfery aktywności fizycznej i społecznej mieszkańców. Sport stanowi bardzo ważny obszar polityki publicznej, oddziałujący na różne sfery życia społeczno-gospodarczego miasta oraz wpływający na jakość życia mieszkańców. Jego znaczenie to nie tylko zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców, rozwijanie prozdrowotnych nawyków i zachowań, ale takie budowanie i promocja wizerunku miasta, wsparcie wychowania dzieci i młodzieży oraz integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na płeć, wiek czy niepełnosprawność .

.,Strategia rozwoju sportu” to dokument ważny który winien uwzględniać wieloaspektowość oddziaływania sportu i zakładać jego integrację z obszarami zdrowia, edukacji, rynku pracy, polityki społecznej oraz planowania przestrzennego. Wymagać więc będzie integracji działań podejmowanych na szczeblu lokalnym przez różne podmioty, przede wszystkim władze i jednostki organizacyjne miasta, a także publicznych i niepublicznych partnerów samorządu, działających w szeroko rozumianym obszarze portu Taki dokument winien być wypracowany w sposób partycypacyjny, łączący potencjał wiedzy na temat lokalnych problemów, potrzeb i wyzwań z zakresie sportu. skupiony w różnych organizacjach społecznych, klubach portowych i głowach liderów, z eksperckim podejściem z wykorzystaniem Metody Aktywnego Planowania Strategicznego (MAPS). Ważnym elementem budowania takiej strategii jest dążenie władz miasta do zaprogramowania rozwoju sportu oraz wprowadzenie w jego obszarze zasad zarządzania strategicznego, tak popularnego w różnych obszarach polityk publicznych. Taka strategia musi uwzględniać diagnozę sportu w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz założenia wdrożeniowe. Budowanie takiej strategii to proces trudny, który bez pełnego zaangażowania się szerokiego środowiska i wielu instytucji branżowych może być skazany na niepowodzenie.

Miasto przygotuje ankietę skierowaną szeroko do klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji publicznych w których zapytamy o potrzebę tworzenia strategii rozwoju sportu w naszym mieście i deklarację pełnego zaangażowania się przy jej opracowywaniu. Na podstawie tej ankiety zadecydujemy o następnych krokach budowania strategii??

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Miasto zwróci się do klubów z ankietą. Dokument, o którym środowisko sportowe mówi od lat

  • 12 grudnia 2021 at 22:07
    Permalink

    Bardzo fajny wpis, widziałem ostatnio podobne artykuły i ten się wyróżnia na tle innych oraz jest wart uwagi. Konkretnie objaśniony temat. Bardzo przyjemnie się go czyta. Czekam na takich więcej 🙂

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *