Dofinasowanie obiektów kultury w gminach Bałtów, Bodzechów, Ćmielów i Kunów

W czwartek, 30 grudnia w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbyło się uroczyste podpisanie piętnastu umów o przyznanie pomocy na dofinansowanie operacji typu ?Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne? w ramach działania ?Podstawowe usługi i odnowa wsi? PROW 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca, radna Sejmiku Magdalena Zieleń oraz przedstawiciele świętokrzyskich gmin i instytucji kultury.
Jest to kolejny etap zawierania umów pomiędzy Samorządem Województwa a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski zostały pozytywnie ocenione w wyniku prowadzonej weryfikacji przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego ? Biuro PROW.


– Beneficjenci otrzymają średnio po około 500 tys. złotych, ale są też gminy, które otrzymały dofinansowanie na realizację kilku zadań w ramach tego działania w łącznej kwocie około 2,5 mln złotych ? mówi marszałek Andrzej Bętkowski. ? Bardzo nam zależy na zrównoważonym rozwoju województwa, dlatego bardzo ważne jest, by tego rodzaju wsparcie docierało na tereny wiejskie. Często powtarzam, że wiejskość to polskość, to kultywowanie tradycji i pielęgnowanie polskiej kultury. Ale żeby tę kulturę pielęgnować, mieszkańcy świętokrzyskich wsi muszą mieć stosowne miejsca, w których mogą się spotykać, integrować i kultywować to, co w ich sołectwie czy gminie jest wartościowe i istotne ? dodaje marszałek.
– Jeśli chodzi o powiat ostrowiecki, powiat szczególnie mi bliski, ponieważ w nim mieszkam, dofinansowanie otrzymały gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów i Kunów. Środki przeznaczone zostaną na budowę, przebudowę lub rozbudowę oraz doposażenie świetlic wiejskich. Jest to bardzo wartościowa inicjatywa! Ilokrotnie biorę udział w imprezach czy spotkaniach na terenach wiejskich, mieszkańcy zawsze podkreślają wagę takich miejsc dla lokalnego życia kulturalnego i społecznego. Bo świetlice wiejskie to nie tylko obiekty, w których mieszkańcy mogą się spotkać, ale przede wszystkim miejsca, w których odbywa się swoista wymiana doświadczeń, gdzie mogą podpatrywać nawzajem swoje pasje, umiejętności, uzdolnienia ? podkreśla radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Magdalena Zieleń.
Pomoc otrzymały także: Gmina Lipnik w kwocie 363 110 zł na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Usarzowie, Gmina Zawichost w kwocie 440 632 zł na przebudowę i zakup wyposażenia budynku świetlicy na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa, a także Gmina Staszów w kwocie 383 660 zł na wykonanie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej Pałacu w Wiśniowej.
– 23 grudnia w Kielcach zawarte już zostały 34 umowy o dofinansowanie inwestycji w tym zakresie. Łącznie z dzisiaj podpisanymi umowami pomoc otrzymało 50 wniosków. 9 z nich złożonych zostało przez instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, zaś 41 złożyły gminy. Łączna wysokość dofinansowania to 18 782 074 złotych ? informuje Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.
Dzięki pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich środkom, na terenie województwa świętokrzyskiego wybudowanych, przebudowanych i wyposażonych zostanie kilkadziesiąt świetlic wiejskich i innych obiektów, które będą nie tylko inwestycją w infrastrukturę, ale przede wszystkim poprawiać będą jakość życia mieszkańców, zaspokajać ich potrzeby społeczne i kulturalne.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *