Nowa ulica Chmielowska ? trzy samorządy wspólnie dla mieszkańców

W miniony czwartek symbolicznie oddano mieszkańcom nową  ulicę Chmielowską, której remont ruszył w sierpniu 2021 roku. To 3,6 kilometrowy odcinek drogi powiatowej w Chmielowie, łączącej gminę Bodzechów z gminą Ostrowiec Świętokrzyski. W uroczystości uczestniczyli: starosta Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, prezydent miasta Jarosław Górczyński, wójt gminy Bodzechów, Jerzy Murzyn, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, jednocześnie sekretarz gminy Bodzechów, Małgorzata Sobieraj, radni powiatowi, Piotr Maj, Andrzej  Broda i Dariusz Wierzbiński, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasz Mroczek oraz radny gminy Bodzechów, Krzysztof Kubicki.

Generalny remont drogi był możliwy dzięki dobrej i zgodnej  współpracy trzech samorządów, co podkreślali przedstawiciele władzy. Jak mówiła starosta M. Dębniak,  dobra współpraca procentuje ważnymi  inwestycjami dla mieszkańców. Prezydent Jarosław Górczyński wskazał przedmiotową drogę, jako ważną. arterię, stanowiącą skrót do gminy Kunów oraz urokliwą trasę spacerowo ?rowerową, której korzystają mieszkańcy miasta. Wójt Jerzy Murzyn także podkreślał znaczenie nowej drogi dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz zgodnej współpracy, której efektem jest zrealizowana inwestycja.

-Miasto Ostrowiec Świętokrzyski z gminą Bodzechów wspiera Starostwo Powiatowe i mogę powiedzieć, że jesteśmy najbardziej  wspierającymi jednostkami dla powiatu, ponieważ mamy świadomość tego, że to co uda się wspólnie zrobić, zainwestować, pozostanie na długie lata i będzie służyło wszystkim mieszkańcom, bez rozróżnienia czy to jest mieszkaniec Chmielowa czy mieszkaniec ul. Chmielowskiej  w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chcę podziękować panu wójtowi Jerzemu Murzynowi za współpracę i pani staroście Marzenie Dębniak oraz panu wicestaroście Andrzejowi Jabłońskiemu za koordynację tych prac. Każda złotówka, którą pozyskał powiat, a my jako gmina możemy dołożyć, służy. Ta ulica jest ważną arterią dla rowerzystów i spacerowiczów. Są to bardzo urokliwe tereny, do których mieszkańcy miasta jeżdżą. My także wiosną  zapraszamy na taką wycieczkę rowerową ?mówił prezydent miasta, Jarosław Górczyński.

-Dziękuję  również za współpracę. Jak mówi przysłowie ?zgoda buduje, niezgoda rujnuje? i efektem zgody jest właśnie ta droga. Prowadzi ona do urokliwych miejsc i zapraszam nie tylko na wycieczkę rowerową , ale również zapraszam wszystkich, którzy chcą kupić działkę i wybudować dom w pięknej miejscowości Chmielów nad rzeką, z pełną infrastrukturą, kanalizacją, wodą, gazem, a także kościołem, szkołą oraz urokliwe tereny, które łączą tą piękną drogą z miastem Ostrowcem, dynamicznie się rozwijającym. Nasza wspólna działalność powoduje, że te miejsca są atrakcyjne dla inwestorów, którzy nie tylko chcą  produkować, ale chcą  również mieszkać, stąd zapraszam do Chmielowa ? mówił wójt gminy Bodzechów Jerzy Murzyn.    

-To sztandarowy projekt, jednoczący trzy samorządy. Wspólnie z gminą Bodzechów i gminą Ostrowiec Świętokrzyski, które partycypowały w kosztach, wykonaliśmy blisko 3,6 km odcinek drogi. Serdecznie dziękuję panu wójtowi Jerzemu Murzynowi  oraz Radzie Gminy, a także panu prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu i Radzie Miasta za współpracę. Jest to ważny trakt komunikacyjny, szczególnie w perspektywie remontu Alei 3 Maja i wyłączeniu jej z ruchu, droga ta będzie stanowić odcinek objazdowy dla mieszkańców dolnej części miasta ? mówiła starosta Marzena Dębniak.

Z nowej  i bezpiecznej drogi już od końca roku mogą korzystać mieszkańcy. Wartość inwestycji to blisko 2,7 miliona złotych, w tym 1.547.988,01 złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 620 tysięcy to środki budżetu powiatu ostrowieckiego, ponad 306 tysięcy z budżetu gminy Bodzechów oraz ponad 208 tysięcy z budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zakres prac obejmował frezowanie nawierzchni, ułożenie nowej, obustronny remont poboczy, remont elementów odwodnienia, remont 152 zjazdów i 90 studni oraz remont mostu i wymianę oznakowania pionowego ,a także odtworzenie oznakowania poziomego.

Print Friendly, PDF & Email