Dotacje na prace przy zabytkowych świątyniach

W tym roku zarząd powiatu ostrowieckiego przeznaczył środki w wysokości 80 tysięcy złotych na prace konserwatorskie przy czterech świątyniach.

Udzielone dotacje są pozytywną odpowiedzią na wnioski, które wpłynęły z parafii św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim, parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Denków, z  parafii pw. św. Mikołaja w Szewnie oraz z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie. Wymienione parafie otrzymają po 20 tys. złotych  W kościele w Szewnie dotacja wesprze prace XVIII wiecznej polichromii ściennej północnej nawy bocznej i będzie to II etap we wnętrzu świątyni. Całkowity koszt prac to 20.083,56 zł. W parafii w Ćmielowie zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie elewacji dzwonnicy w zespole kościoła. Szacowany koszt prac to 134.275,00 zł. Po raz pierwszy o dotacje celowe ubiegały się ostrowieckie parafie: św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa Męczennika. W kolegiacie św. Michała Archanioła dotacja zostanie przeznaczona na prace budowlane polegające na remoncie elewacji wschodniej kościoła ? prezbiterium wraz z aneksami. Koszt zadania oszacowano na 184.629,27 zł. W kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika zaplanowano roboty budowlane w zakresie remontu dachu ?naprawy konstrukcji więźby wraz z wymianą poszycia dachowego na blachę miedzianą, wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich. Koszt prac oszacowano na 1.300.000,00 zł.

Sukcesywnie powiat ostrowiecki zwiększa środki na prace konserwatorskie przy zabytkowych kościołach. W 2018 roku było to 30 tysięcy i dotację otrzymały parafie ? Zaślubin NMP w Rudzie Kościelnej na prace badawcze polichromii stropu kościoła oraz prace renowacyjne ołtarza bocznego z obrazem św. Stanisława, a także parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie na prace konserwatorskie bramy ogrodzenia starego cmentarza. W 2019 roku przeznaczono 40 tysięcy z budżetu powiatu na dotację dla parafii-Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie na konserwację rzeźby ?Pieta? z 1906 roku, dla parafii pw. Zaślubin NMP w Rudzie Kościelnej na wymianę instalacji elektrycznej budynku oraz dla parafii św. Barbary w Mychowie na wykonanie powłok malarskich w budynku kościoła.

W 2020 roku dotacje po 20 tysięcy otrzymały – parafia Zaślubin NMP w Rudzie Kościelnej na konserwację techniczną ołtarza głównego oraz  parafia św. Mikołaja w Szewnie na prace konserwatorskie ram trzech obrazów cyklu ?Sakramenty:. W 2021 roku dotacje także po 20tysięcy otrzymały parafie Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie na renowacje  muru wokół cmentarza oraz dla parafii pw. św. Mikołaja w Szewnie na prace konserwatorskie ołtarza bocznego Pana Jezusa wraz z obrazem ?Miłościwe Serce Pana Jezusa?.

Dotacje pozwalająca renowacje wyjątkowych, kilkunastowiecznych dzieł sztuki sakralnej, czy też inne prace konserwatorskie wnętrz zabytkowych świątyń. Zadania realizowane są pod nadzorem i w uzgodnieniu ze świętokrzyskim  konserwatorem zabytków. Są to kosztowne zadania, których nie udałoby się parafiom samodzielnie przeprowadzić.

-Zabytki sakralne stanowią fundament lokalnej historii powiatu ostrowieckiego, stąd  co roku wspieramy prace konserwatorskie w zabytkowych kościołach, gdyż chcemy aby tę spuściznę udało się zachować dla przyszłych pokoleń ? przyznaje starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak. 

Jak informuje Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu, uchwała dotycząca dotacji celowych dla zabytkowych świątyń na ten rok będzie procedowana przez radnych na najbliższej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Print Friendly, PDF & Email