Nasze gminy otrzymają wsparcie unijne

Gmina Bodzechów, Waśniów i Lipnik otrzymają unijne wsparcie na  kompleksową termomodernizację, instalacje fotowoltaiczne oraz ochronę środowiska. Taką decyzję podjął obradujący w dniu 16 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Dofinansowanie projektów możliwe było dzięki oszczędnościom oraz przesunięciom unijnych funduszy w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia na jedno Działanie 3.3 – Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Monika Michalska z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach podała, że ze wsparcia unijnego w łącznej wysokości prawie 20 mln zł skorzysta siedem świętokrzyskich gmin. Do tej pory projekty tych gmin znajdowały się na liście rezerwowej, teraz dzięki decyzji Zarządu Województwa, samorządy będą mogły zrealizować w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej wraz z elementami OZE.

Oprócz niewątpliwych korzyści środowiskowych, realizacja projektów z zakresu efektywności energetycznej daje duże korzyści finansowe wynikające z redukcji kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, ciepłą wodę użytkową oraz opłat za energię elektryczną.

Warto podkreślić, że kolejne projekty, które również znajdują się na liście rezerwowej konkursu z Działania 3.3 mogą liczyć na wsparcie unijne ? tym razem w ramach instrumentu REACT-EU.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *