Skargi mieszkańców ulicy Śliska 16

Blok przy ul. Śliskiej 16 usytuowany jest u zbiegu z ul. Jasną. Można powiedzieć, że otwiera on kompleks czteropiętrowych budynków. Na parterze znajdują się punkty usługowo ? handlowe oraz obiekty medyczne. Blok zamieszkuje 80 rodzin. Z daleka widać, że czasy świetności budynek dawno ma już za sobą. Brudna, zniszczona elewacja, druty wychodzące z sypiących się balkonów, stara stolarka okienna i drzwiowa części wspólnych.
W ubiegłym roku przeprowadzono termomodernizację wraz z uporządkowaniem terenów w sąsiednich blokach na ulicy m.in. Śliskiej nr 12,10 i 8. A w bloku nr 16 nic się nie zmieniło, choć to najbardziej widoczny blok, umiejscowiony wzdłuż drogi gminnej. Rozżaleni mieszkańcy zaprosili mnie na spotkanie,  podczas którego ich skargi posypały się, jak z przysłowiowej ?puszki Pandory?. Lokatorzy zabrali mnie na niecodzienną wycieczkę po kondygnacjach budynku, a także terenu wokół.Ich zdaniem władze spółdzielni lekceważąich problemy.
-Od wielu lat nic tu nie było robione i niczego nie można się doprosić. Wubiegłym roku mieliśmy mieć malowane klatki schodowe. Wiceprezes spółdzielni zapewniał, że na święta już będzie gotowe. Tymczasem nic się nie zmieniło. Niech sama pani zobaczy, jak to wygląda. W XXI wieku mieszkamy jak na slumsach. Wszędzie brudno i ciemno- mówili mieszkańcy. Wraz z lokatorami udałam się do klatek schodowych. Brudne ściany, nierówna podłoga z poodrywanymi płytkami PCV, brakujące oświetlenie. Trudno dziwić się ludziom, że nie chcą tak żyć.


-Kilka lat temu rozpoczęto malowanie klatek. Zrobiono tylko IV i III piętro. Tam też na korytarzach wymieniono płytki. Potem ekipa się zwinęła. Resztę zostawili i tak jest do dziś. A podwyżki czynszu mamy co chwilę. Ja za mieszkanie razem z funduszem  remontowym płacę 500 zł. Teraz nam przyszły jeszcze wysokie dopłaty za wodę. Spółdzielnia tylko od nas żąda, a w zamian nic. Mieliśmy mieć termomodernizację. Chcemy także wymiany piecyków gazowych ?mówili mieszkańcy.
-Dwa lata nie mogłam się doprosić, żeby zamknęli właz na dach w mojej klatce. Mieszkam na IV piętrze. Woda lała się wszędzie. Jak były ulewne deszcze, wchodziła mi do przedpokoju. Płakałam i zbierałam tę wodę. Namokły mi ściany. A pan wiceprezes powiedział, żebym miała pretensje do sąsiadów, którzy otworzyli ten właz. Teraz też chciałam spotkać się z zarządem spółdzielni. Byłam umówiona na konkretny  dzień, ale otrzymałam telefon, że jest pandemia i spotkanie odwołano. Zarząd spółdzielni nie chce z nami rozmawiać. Lekceważy nasze problemy. Pisałam wszędzie – i do posła, i dosenatora, ściągnęłam nawet telewizję inic ? mówiła jedna z mieszkanek.


-Aż miło popatrzeć na sąsiednie bloki. Tam jest ładna, nowa elewacja, wymienione drzwi, porządek wokół. A u nas jak inny świat. Ten gorszy świat. W czym my jesteśmy inni? Dlaczegonas spółdzielnia lekceważy ? pytali lokatorzy. ? My też zgodziliśmy się na zwiększenie opłat na fundusz remontowy. Było spotkanie, podpisaliśmy umowy. I nic się nie dzieje.
-W mieszkaniu pod numerem 22 są pluskwy. Jesienią ubiegłego roku skierowałam pismo do spółdzielni, w którym prosiłam o interwencję. Do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi ani żadnych działań. Boimy się, gdyż pluskwy przemieszczają się przez otwory wentylacyjne. Kiedy dostaną się do mieszkania, trzeba potem wszystko wyrzucać. Nie stać mnie na to. Mam dzieci. Nie chcę, aby te insekty przeszły do mojego domu. A spółdzielnia ?chowa głowę w piasek? ? mówiła kolejna lokatorka.

Po wysłuchaniu wszystkich bolączek mieszkańców bloku przy ul. Śliskiej 16 skontaktowałam się z prezesem Spółdzielni ?Hutnik?, Maciejem Spurkiem, który pełni tę funkcję od listopada ubiegłego roku. Jednak spotkanie w sprawie problemów mieszkańców nie było możliwe, z uwagi na potwierdzone w spółdzielni przypadki zachorowania na COVID-19. W związku z tym spółdzielnia zawiesiła na kilka dni przyjęcia interesantów. Stąd też umówiona wcześniej na rozmowę mieszkanka bloku została o tym telefonicznie poinformowana.
Jak zapewnił prezes Maciej Spurek, nie lekceważy on problemów mieszkańców Spółdzielni ?Hutnik?. Realizuje wszystkie umowy i zobowiązania przyjęte przez wcześniejszy zarząd, w tym także te związane z pracami remontowymi i termomodernizacyjnymi. Jak mnie poinformował prezes M. Spurek zakres prac remontowych i modernizacyjnych dotyczących bloku przy ul. Śliskiej 16 planowany był do realizacji w 2021 ?2022 roku. W jego zakres wchodzi termomodernizacja budynku z szacowanym kosztem 31.493,00 zł brutto. Prace obejmują m.in. usunięcie istniejącego ocieplenia ze styrosupremy, wykonanie nowego ocieplenia, wymianę obróbek blacharskich ogniomurów i gzymsu, wymianę stolarki okiennej klatek schodowych i piwnic. Wykonany będzie też remont balkonów wraz z ułożeniem płytek. Wartość tych prac to 780.000,00 złotych brutto. Termin realizacji tego zadania do 30 czerwca 2022 roku. Docieplenie stropodachu zostało wykonane na przełomie  października i listopada 2021 roku.


Ponadto prace obejmują remont klatek schodowych i korytarzy ( malowanie i remont posadzek). Termin realizacji prac określono do maja 2022 roku. Wartość prac to 75.000,00 zł brutto. Zostanie także zmodernizowane i częściowo wyremontowane oświetlenie administracyjne budynku. Zostaną wymienione lampy na oświetlenie energooszczędne z czujnikami ruchu. Te prace zostaną wykonane własnymi siłami Spółdzielni.
Jak dalej wyjaśnia prezes M. Spurek, remont dachu w bloku nr 16 był przeprowadzony w 2016 roku i był objęty 5?letnią gwarancją. Jeżeli w tym czasie dochodziło do przecieków, to dach był naprawiany w ramach gwarancji. Z posiadanych danych wynika, że do przecieków dochodziło również w wyniku niewłaściwego zamknięcia włazu prowadzącego na dach. Dostęp do włazu został ograniczony dla osób  postronnych.
Jak wynika z harmonogramu i umów, wszystkie prace dotyczące budynku Śliska 16 zostaną przeprowadzone do czerwca 2022 roku. Będą one sfinansowane ze środków już zgromadzonych oraz pozyskanych przez Spółdzielnię w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Stosowny wniosek został złożony i jest procedowany w Funduszu. Realizacja prac remontowych uzależniona jest od wielu czynników. W przypadku termomodernizacji dużą rolę odgrywają warunki pogodowe. Wpływ mają także inne zobowiązania po stronie wykonawców. Sytuacja związana z pandemią, braki kadrowe, a także brak dostępności materiałów również mają znaczenie przy terminowości realizowanych prac. Niestety, jak wynika z analizy, nie wszyscy lokatorzy budynku rzetelnie wywiązują się z opłat czynszowych. Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych i funduszu remontowego na koniec 2021 roku wyniosło tu 253.918,00 zł. bez odsetek. Jak dalej czytam w wyjaśnieniu dotyczącym kosztów wody i odprowadzania ścieków , są one rozliczane zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w SM ?Hutnik?. Okres rozliczeniowy to 6 miesięcy. Mieszkańcy wpłacają zaliczki na poczet tych kosztów zgodnie ze stawkami wynikającymi z taryf MWiK. Dopłaty mieszkańców wynikają z różnic pomiędzy wpłacanymi zaliczkami, a faktycznym zużyciem wody. Jednocześnie w przypadku budynku przy ul. Śliskiej 16 występujące niedobory wody ? różnice pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych ? rozliczane są na użytkowników lokali, które nie zostały wyposażone w wodomierze, są do tej pory nieopomiarowane.
Zarząd SM ?Hutnik? zapewnia również, że podejmie stosowane działania dotyczące zgłaszanej obecności insektów, jeśli się potwierdzą. W styczniu 2021 roku na zlecenie Spółdzielni przeprowadzono dezynfekcję i dezodyrację części wspólnych i I klatki budynku. Z pewnością wyjaśnienia prezesa M. Spurka pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. I miejmy nadzieję, że za nieco ponad 4 miesiące mieszkańcy będą mogli cieszyć sięnie tylko nową elewacją budynku, ale przede wszystkim poprawą warunków codziennego życia. Już niebawem budynek w niczym nie będzie odstawał od sąsiednich zmodernizowanych bloków, a lokatorzy odczują, że mieszkają w standardach XXI wieku.
PS. Jak nas poinformowali lokatorzy, kilka dni po naszym spotkaniu, w klatach schodowych bloku ekipa remontowa rozpoczęła już malowanie. Mieszkańcy z ul. Śliskiej 16 za naszym pośrednictwem dziękują prezesowi SM ?Hutnik?, Maciejowi Spurkowi oraz zarządowi Spółdzielni za skuteczność i zrozumienie lokatorskich problemów. 

Print Friendly, PDF & Email